&Nu Status


Mail log för 4 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1641640-0.8130.000100.000.00
obfuscate44440-2.6230.000100.000.00
obfuscate35332-2.3099.35094.295.71
obfuscate34340-1.4820.000100.000.00
obfuscate28280-2.2250.000100.000.00
obfuscate25250-2.0320.000100.000.00
obfuscate24231-0.9178.10095.834.17
obfuscate22220-1.9090.000100.000.00
obfuscate20200-1.8200.000100.000.00
obfuscate19190-2.1470.000100.000.00
obfuscate15150-1.6200.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1641640-0.8130.000100.000.00
obfuscate44440-2.6230.000100.000.00
obfuscate34340-1.4820.000100.000.00
obfuscate35332-2.3099.35094.295.71
obfuscate28280-2.2250.000100.000.00
obfuscate25250-2.0320.000100.000.00
obfuscate24231-0.9178.10095.834.17
obfuscate22220-1.9090.000100.000.00
obfuscate20200-1.8200.000100.000.00
obfuscate19190-2.1470.000100.000.00
obfuscate15150-1.6200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate642-2.1758.85066.6733.33
obfuscate35332-2.3099.35094.295.71
obfuscate24231-0.9178.10095.834.17
obfuscate2114.90010.60050.0050.00
obfuscate990-0.4780.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-4.3860.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate15150-1.6200.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate220-4.6500.000100.000.00
obfuscate770-4.3860.000100.000.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate44440-2.6230.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate10100-2.3700.000100.000.00
obfuscate220-2.3500.000100.000.00
obfuscate35332-2.3099.35094.295.71
obfuscate28280-2.2250.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2114.90010.60050.0050.00
obfuscate35332-2.3099.35094.295.71
obfuscate642-2.1758.85066.6733.33
obfuscate24231-0.9178.10095.834.17
obfuscate990-0.4780.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-4.3860.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate15150-1.6200.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-0.4780.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-4.3860.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate15150-1.6200.000100.000.00
obfuscate34340-1.4820.000100.000.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate220-2.3500.000100.000.00
obfuscate10100-2.1500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2114.90010.60050.0050.00
obfuscate642-2.1758.85066.6733.33
obfuscate35332-2.3099.35094.295.71
obfuscate24231-0.9178.10095.834.17
obfuscate990-0.4780.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-4.3860.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate15150-1.6200.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.6 var:
Mon Sep 4 15:39:58 2023; Spam; 10.6; obfuscate; UTF-8BVXBwZGF0ZXJpbmcgZsO2ciBLb250b8OldGVyc3TDpGxsbmluZw ; JUNK UTF-8QHej2C20ditt20ko...
Mest Ham med ratio -99.8 var:
Mon Sep 4 00:09:24 2023; Mail; -99.8; obfuscate; ravlakameran ; BG584-0904 0513-IMAG0815; ...

6 st Spam och 563 st Ham ger totalt 569 st Mail (01% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1833


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 5 11:37:00 EDT 2023