&Nu Status


Mail log för 3 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1501491-1.2298.50099.330.67
obfuscate44422-4.0197.55095.454.55
obfuscate39381-2.0398.10097.442.56
obfuscate27252-7.02811.10092.597.41
obfuscate21201-2.7108.30095.244.76
obfuscate19190-1.5790.000100.000.00
obfuscate19190-1.9320.000100.000.00
obfuscate18180-2.5110.000100.000.00
obfuscate18180-6.6170.000100.000.00
obfuscate16160-1.9190.000100.000.00
obfuscate16160-1.9620.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1501491-1.2298.50099.330.67
obfuscate44422-4.0197.55095.454.55
obfuscate39381-2.0398.10097.442.56
obfuscate27252-7.02811.10092.597.41
obfuscate21201-2.7108.30095.244.76
obfuscate19190-1.5790.000100.000.00
obfuscate19190-1.9320.000100.000.00
obfuscate18180-2.5110.000100.000.00
obfuscate18180-6.6170.000100.000.00
obfuscate16160-1.9190.000100.000.00
obfuscate16160-1.9620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44422-4.0197.55095.454.55
obfuscate27252-7.02811.10092.597.41
obfuscate321-3.2507.10066.6733.33
obfuscate11101-1.6106.70090.919.09
obfuscate541-3.02510.60080.0020.00
obfuscate39381-2.0398.10097.442.56
obfuscate21201-2.7108.30095.244.76
obfuscate14131-1.5548.10092.867.14
obfuscate1501491-1.2298.50099.330.67
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate13130-0.7770.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.9000.000100.000.00
obfuscate880-99.3250.000100.000.00
obfuscate330-36.9000.000100.000.00
obfuscate330-36.8000.000100.000.00
obfuscate110-10.7000.000100.000.00
obfuscate13130-9.4080.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate220-8.0000.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate27252-7.02811.10092.597.41
obfuscate18180-6.6170.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27252-7.02811.10092.597.41
obfuscate541-3.02510.60080.0020.00
obfuscate1501491-1.2298.50099.330.67
obfuscate21201-2.7108.30095.244.76
obfuscate39381-2.0398.10097.442.56
obfuscate14131-1.5548.10092.867.14
obfuscate44422-4.0197.55095.454.55
obfuscate321-3.2507.10066.6733.33
obfuscate11101-1.6106.70090.919.09
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate13130-0.7770.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate13130-0.7770.000100.000.00
obfuscate16160-1.9190.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-10.7000.000100.000.00
obfuscate880-99.3250.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate19190-1.5790.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate8800.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-3.2507.10066.6733.33
obfuscate541-3.02510.60080.0020.00
obfuscate11101-1.6106.70090.919.09
obfuscate27252-7.02811.10092.597.41
obfuscate14131-1.5548.10092.867.14
obfuscate21201-2.7108.30095.244.76
obfuscate44422-4.0197.55095.454.55
obfuscate39381-2.0398.10097.442.56
obfuscate1501491-1.2298.50099.330.67
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate13130-0.7770.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.6 var:
Sun Sep 3 22:20:12 2023; Spam; 11.6; obfuscate; UTF-8BVXBwZGF0ZXJpbmcgZsO2ciBLb250b8OldGVyc3TDpGxsbmluZw ; JUNK UTF-8QHej2C20ditt20konto20ha...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Sep 3 08:08:07 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBL; ...

11 st Spam och 551 st Ham ger totalt 562 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6091


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 4 11:37:00 EDT 2023