&Nu Status


Mail log för 2 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1631621-11.4648.50099.390.61
obfuscate28262-2.90811.60092.867.14
obfuscate28280-2.7250.000100.000.00
obfuscate24240-1.9290.000100.000.00
obfuscate18180-31.0670.000100.000.00
obfuscate17161-0.4698.10094.125.88
obfuscate13130-1.6460.000100.000.00
obfuscate11110-1.7640.000100.000.00
obfuscate11110-99.8000.000100.000.00
obfuscate10100-3.4300.000100.000.00
obfuscate10100-1.1500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1631621-11.4648.50099.390.61
obfuscate28280-2.7250.000100.000.00
obfuscate28262-2.90811.60092.867.14
obfuscate24240-1.9290.000100.000.00
obfuscate18180-31.0670.000100.000.00
obfuscate17161-0.4698.10094.125.88
obfuscate13130-1.6460.000100.000.00
obfuscate11110-1.7640.000100.000.00
obfuscate11110-99.8000.000100.000.00
obfuscate10100-3.4300.000100.000.00
obfuscate10100-1.1500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28262-2.90811.60092.867.14
obfuscate761-19.4678.40085.7114.29
obfuscate431-3.00015.70075.0025.00
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate1631621-11.4648.50099.390.61
obfuscate17161-0.4698.10094.125.88
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.7640.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate110-5.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-99.8000.000100.000.00
obfuscate18180-31.0670.000100.000.00
obfuscate761-19.4678.40085.7114.29
obfuscate770-16.4430.000100.000.00
obfuscate1631621-11.4648.50099.390.61
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate220-7.5000.000100.000.00
obfuscate110-5.6000.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate10100-3.4300.000100.000.00
obfuscate550-3.1800.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-3.00015.70075.0025.00
obfuscate28262-2.90811.60092.867.14
obfuscate1631621-11.4648.50099.390.61
obfuscate761-19.4678.40085.7114.29
obfuscate17161-0.4698.10094.125.88
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.7640.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate110-5.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.7640.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate110-5.6000.000100.000.00
obfuscate550-3.1800.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.6170.000100.000.00
obfuscate13130-1.6460.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate440-0.3250.000100.000.00
obfuscate8800.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate431-3.00015.70075.0025.00
obfuscate761-19.4678.40085.7114.29
obfuscate28262-2.90811.60092.867.14
obfuscate17161-0.4698.10094.125.88
obfuscate1631621-11.4648.50099.390.61
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.7640.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate110-5.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.7 var:
Sat Sep 2 15:04:51 2023; Spam; 15.7; obfuscate; Jonathan Haskel ; JUNK Hallo; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Sep 2 03:03:56 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRmFjZWJvb2stb21uw6RtbmluZ2Fy ; UTF-8BTGluZGEgS3Zpc3QgaGFy; ...

8 st Spam och 440 st Ham ger totalt 448 st Mail (01% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 3 11:37:00 EDT 2023