&Nu Status


Mail log för 1 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3173170-4.0050.000100.000.00
obfuscate61610-1.8640.000100.000.00
obfuscate45441-2.4649.70097.782.22
obfuscate24240-1.5120.000100.000.00
obfuscate24240-1.7040.000100.000.00
obfuscate21210-26.3480.000100.000.00
obfuscate19190-0.5680.000100.000.00
obfuscate18162-7.7948.20088.8911.11
obfuscate18180-2.4280.000100.000.00
obfuscate17170-0.6880.000100.000.00
obfuscate17170-1.3350.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3173170-4.0050.000100.000.00
obfuscate61610-1.8640.000100.000.00
obfuscate45441-2.4649.70097.782.22
obfuscate24240-1.5120.000100.000.00
obfuscate24240-1.7040.000100.000.00
obfuscate21210-26.3480.000100.000.00
obfuscate19190-0.5680.000100.000.00
obfuscate18180-2.4280.000100.000.00
obfuscate17170-0.6880.000100.000.00
obfuscate17170-1.3350.000100.000.00
obfuscate18162-7.7948.20088.8911.11

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18162-7.7948.20088.8911.11
obfuscate752-2.38011.30071.4328.57
obfuscate6510.78010.60083.3316.67
obfuscate11101-2.3206.40090.919.09
obfuscate45441-2.4649.70097.782.22
obfuscate16160-2.3060.000100.000.00
obfuscate13130-1.5310.000100.000.00
obfuscate17170-0.6880.000100.000.00
obfuscate10100-1.3800.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate11110-0.9360.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-99.6000.000100.000.00
obfuscate220-55.3000.000100.000.00
obfuscate21210-26.3480.000100.000.00
obfuscate880-15.4880.000100.000.00
obfuscate110-10.7000.000100.000.00
obfuscate12120-10.4000.000100.000.00
obfuscate18162-7.7948.20088.8911.11
obfuscate220-4.8000.000100.000.00
obfuscate330-4.3000.000100.000.00
obfuscate3173170-4.0050.000100.000.00
obfuscate330-3.5330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate752-2.38011.30071.4328.57
obfuscate6510.78010.60083.3316.67
obfuscate45441-2.4649.70097.782.22
obfuscate18162-7.7948.20088.8911.11
obfuscate11101-2.3206.40090.919.09
obfuscate16160-2.3060.000100.000.00
obfuscate13130-1.5310.000100.000.00
obfuscate17170-0.6880.000100.000.00
obfuscate10100-1.3800.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate11110-0.9360.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-2.3060.000100.000.00
obfuscate13130-1.5310.000100.000.00
obfuscate17170-0.6880.000100.000.00
obfuscate10100-1.3800.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate11110-0.9360.000100.000.00
obfuscate17170-1.3350.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate24240-1.5120.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate752-2.38011.30071.4328.57
obfuscate6510.78010.60083.3316.67
obfuscate18162-7.7948.20088.8911.11
obfuscate11101-2.3206.40090.919.09
obfuscate45441-2.4649.70097.782.22
obfuscate16160-2.3060.000100.000.00
obfuscate13130-1.5310.000100.000.00
obfuscate17170-0.6880.000100.000.00
obfuscate10100-1.3800.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate11110-0.9360.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12 var:
Fri Sep 1 11:51:12 2023; Spam; 12; obfuscate; iCloud ; JUNK UTF-8QQi40och2Enu2C20Du20har20uppnC3A5tt20din20 UTF-8QlagringsgrC3A4ns; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Sep 1 13:20:39 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBI; ...

7 st Spam och 779 st Ham ger totalt 786 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.3857


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 2 11:37:00 EDT 2023