&Nu Status


Mail log för September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6869683930-6.77717.63399.560.44
obfuscate146914654-2.5248.50099.730.27
obfuscate1189110881-4.08610.13693.196.81
obfuscate77775720-2.3658.00097.432.57
obfuscate7667624-2.23010.75099.480.52
obfuscate7016956-3.6688.50099.140.86
obfuscate6326293-1.8548.00099.530.47
obfuscate57456410-3.6478.60098.261.74
obfuscate5085062-2.0147.00099.610.39
obfuscate5044977-2.7168.28698.611.39
obfuscate4874852-2.9119.00099.590.41

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6869683930-6.77717.63399.560.44
obfuscate146914654-2.5248.50099.730.27
obfuscate1189110881-4.08610.13693.196.81
obfuscate7667624-2.23010.75099.480.52
obfuscate77775720-2.3658.00097.432.57
obfuscate7016956-3.6688.50099.140.86
obfuscate6326293-1.8548.00099.530.47
obfuscate57456410-3.6478.60098.261.74
obfuscate5085062-2.0147.00099.610.39
obfuscate5044977-2.7168.28698.611.39
obfuscate4874852-2.9119.00099.590.41

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1189110881-4.08610.13693.196.81
obfuscate6869683930-6.77717.63399.560.44
obfuscate20918623-7.9039.91389.0011.00
obfuscate77775720-2.3658.00097.432.57
obfuscate34332716-9.5698.68895.344.66
obfuscate16414816-2.5418.00090.249.76
obfuscate28126912-1.5846.00095.734.27
obfuscate22421311-2.8699.45595.094.91
obfuscate57456410-3.6478.60098.261.74
obfuscate31229-0.04513.22270.9729.03
obfuscate1091018-1.57414.25092.667.34

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate1671670-99.6590.000100.000.00
obfuscate16151-31.26710.00093.756.25
obfuscate47470-17.2980.000100.000.00
obfuscate1971934-11.4158.50097.972.03
obfuscate84840-10.8810.000100.000.00
obfuscate330-10.3330.000100.000.00
obfuscate34332716-9.5698.68895.344.66
obfuscate20918623-7.9039.91389.0011.00
obfuscate32311-7.7107.00096.883.12
obfuscate6869683930-6.77717.63399.560.44

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate633-0.66738.00050.0050.00
obfuscate4594581-2.50034.00099.780.22
obfuscate6869683930-6.77717.63399.560.44
obfuscate1091018-1.57414.25092.667.34
obfuscate31229-0.04513.22270.9729.03
obfuscate2020.00013.0000.00100.00
obfuscate3773734-3.46912.00098.941.06
obfuscate1192-1.22211.00081.8218.18
obfuscate7667624-2.23010.75099.480.52
obfuscate1189110881-4.08610.13693.196.81
obfuscate4704673-1.90110.00099.360.64

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate52520-3.6730.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate24240-3.0830.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.3330.000100.000.00
obfuscate440-0.7500.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate73730-0.0270.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00013.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate633-0.66738.00050.0050.00
obfuscate211-1.0008.00050.0050.00
obfuscate3210.5006.00066.6733.33
obfuscate31229-0.04513.22270.9729.03
obfuscate541-1.00010.00080.0020.00
obfuscate1192-1.22211.00081.8218.18
obfuscate981-0.5007.00088.8911.11
obfuscate20918623-7.9039.91389.0011.00
obfuscate16414816-2.5418.00090.249.76

Mest Spam med ratio 42.1 var:
Tue Sep 5 18:24:37 2023; Spam; 42.1; obfuscate; First Bank Plc; JUNK Get Back Now Its Urgent;
Mest Ham med ratio -109.9 var:
Sat Sep 30 01:36:21 2023; Mail; -109.9; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBIZW5yaWsgR3VzdGFm;

304 st Spam och 20004 st Ham ger totalt 20308 st Mail (01% spam) till 89 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5559


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Oct 2 11:42:00 EDT 2023