&Nu Status


Mail log för Augusti - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66506526124-6.44512.16998.141.86
obfuscate143814326-2.5038.83399.580.42
obfuscate1085103352-4.6559.86595.214.79
obfuscate86084416-2.9368.25098.141.86
obfuscate82174873-2.06823.93291.118.89
obfuscate7607573-14.1148.00099.610.39
obfuscate5925893-1.7168.00099.490.51
obfuscate5885844-1.3588.00099.320.68
obfuscate5335312-4.4508.50099.620.38
obfuscate5034985-2.56412.20099.010.99
obfuscate4944931-1.0087.00099.800.20

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66506526124-6.44512.16998.141.86
obfuscate143814326-2.5038.83399.580.42
obfuscate1085103352-4.6559.86595.214.79
obfuscate86084416-2.9368.25098.141.86
obfuscate7607573-14.1148.00099.610.39
obfuscate82174873-2.06823.93291.118.89
obfuscate5925893-1.7168.00099.490.51
obfuscate5885844-1.3588.00099.320.68
obfuscate5335312-4.4508.50099.620.38
obfuscate5034985-2.56412.20099.010.99
obfuscate4944931-1.0087.00099.800.20

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66506526124-6.44512.16998.141.86
obfuscate82174873-2.06823.93291.118.89
obfuscate1085103352-4.6559.86595.214.79
obfuscate531934-0.26310.50035.8564.15
obfuscate14112417-7.2829.35387.9412.06
obfuscate86084416-2.9368.25098.141.86
obfuscate48246715-5.2857.60096.893.11
obfuscate12311013-2.6827.69289.4310.57
obfuscate3133049-12.6027.88997.122.88
obfuscate2182099-2.3356.11195.874.13
obfuscate143814326-2.5038.83399.580.42

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1801800-99.6500.000100.000.00
obfuscate61610-44.1480.000100.000.00
obfuscate96960-31.6980.000100.000.00
obfuscate7607573-14.1148.00099.610.39
obfuscate3833812-12.77210.00099.480.52
obfuscate3133049-12.6027.88997.122.88
obfuscate440-10.7500.000100.000.00
obfuscate26260-9.3850.000100.000.00
obfuscate1591563-9.34619.66798.111.89
obfuscate14112417-7.2829.35387.9412.06
obfuscate32320-6.9690.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00028.5000.00100.00
obfuscate82174873-2.06823.93291.118.89
obfuscate1591563-9.34619.66798.111.89
obfuscate38362-0.86116.00094.745.26
obfuscate20173-0.47114.66785.0015.00
obfuscate1171134-4.46013.00096.583.42
obfuscate80773-2.76613.00096.253.75
obfuscate5034985-2.56412.20099.010.99
obfuscate66506526124-6.44512.16998.141.86
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate531934-0.26310.50035.8564.15

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-10.7500.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate50500-2.7800.000100.000.00
obfuscate11110-2.2730.000100.000.00
obfuscate770-0.4290.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate17170-5.0590.000100.000.00
obfuscate880-4.2500.000100.000.00
obfuscate96960-31.6980.000100.000.00
obfuscate1221220-0.0660.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00028.5000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate2020.00010.5000.00100.00
obfuscate5050.0009.6000.00100.00
obfuscate531934-0.26310.50035.8564.15
obfuscate835-6.6676.80037.5062.50
obfuscate321-1.00010.00066.6733.33
obfuscate431-0.3336.00075.0025.00
obfuscate20173-0.47114.66785.0015.00

Mest Spam med ratio 43.8 var:
Wed Aug 16 07:58:11 2023; Spam; 43.8; obfuscate; Youporn ; JUNK UTF-8BVXJnZW50OiBVcGxvYWRlZCBjb250ZW50IG5vdGlmaWNhdGlvbg;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Aug 1 12:00:21 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBBcmRvbmlzIFFvc2Es;

433 st Spam och 19514 st Ham ger totalt 19947 st Mail (02% spam) till 90 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.7367


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 2 11:42:00 EDT 2023