&Nu Status


Mail log för Juli - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate72646850414-3.61212.87994.305.70
obfuscate139713907-2.6607.14399.500.50
obfuscate12471094153-4.37910.48487.7312.27
obfuscate93291319-2.2899.10597.962.04
obfuscate77876216-2.19417.37597.942.06
obfuscate7117047-15.9187.71499.020.98
obfuscate57255220-3.36810.75096.503.50
obfuscate5455414-0.7867.50099.270.73
obfuscate53249933-2.1789.69793.806.20
obfuscate5265215-1.7148.40099.050.95
obfuscate4764760-0.2710.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate72646850414-3.61212.87994.305.70
obfuscate139713907-2.6607.14399.500.50
obfuscate12471094153-4.37910.48487.7312.27
obfuscate93291319-2.2899.10597.962.04
obfuscate77876216-2.19417.37597.942.06
obfuscate7117047-15.9187.71499.020.98
obfuscate57255220-3.36810.75096.503.50
obfuscate5455414-0.7867.50099.270.73
obfuscate5265215-1.7148.40099.050.95
obfuscate53249933-2.1789.69793.806.20
obfuscate4764760-0.2710.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate72646850414-3.61212.87994.305.70
obfuscate12471094153-4.37910.48487.7312.27
obfuscate7528470.03612.61737.3362.67
obfuscate53249933-2.1789.69793.806.20
obfuscate1159025-4.76717.24078.2621.74
obfuscate12810622-4.18910.36482.8117.19
obfuscate57255220-3.36810.75096.503.50
obfuscate93291319-2.2899.10597.962.04
obfuscate876819-2.0887.89578.1621.84
obfuscate1089018-5.27812.05683.3316.67
obfuscate17115318-2.3409.77889.4710.53

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate77770-99.6100.000100.000.00
obfuscate82820-62.3660.000100.000.00
obfuscate47470-38.0850.000100.000.00
obfuscate3953923-22.6568.33399.240.76
obfuscate29928811-16.72913.81896.323.68
obfuscate7117047-15.9187.71499.020.98
obfuscate220-11.0000.000100.000.00
obfuscate40364-9.3897.25090.0010.00
obfuscate1291209-7.97511.77893.026.98
obfuscate44422-5.3108.00095.454.55
obfuscate1089018-5.27812.05683.3316.67

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00037.0000.00100.00
obfuscate918-1.00026.37511.1188.89
obfuscate312-1.00026.00033.3366.67
obfuscate4003982-1.78923.00099.500.50
obfuscate77876216-2.19417.37597.942.06
obfuscate1159025-4.76717.24078.2621.74
obfuscate871-3.42917.00087.5012.50
obfuscate231211-0.08314.36452.1747.83
obfuscate6060.00013.8330.00100.00
obfuscate29928811-16.72913.81896.323.68
obfuscate72646850414-3.61212.87994.305.70

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.6670.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate47470-38.0850.000100.000.00
obfuscate3853850-1.5380.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate1151150-1.0170.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate25250-0.8400.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6060.00013.8330.00100.00
obfuscate1010.00037.0000.00100.00
obfuscate918-1.00026.37511.1188.89
obfuscate173142.66710.42917.6582.35
obfuscate196133.33312.69231.5868.42
obfuscate155102.20011.00033.3366.67
obfuscate312-1.00026.00033.3366.67
obfuscate7528470.03612.61737.3362.67
obfuscate12572.20012.28641.6758.33
obfuscate231211-0.08314.36452.1747.83
obfuscate876819-2.0887.89578.1621.84

Mest Spam med ratio 46.3 var:
Sun Jul 2 19:55:26 2023; Spam; 46.3; obfuscate; och.nu ; JUNK LAST NOTIFICATION Your och.nu Account will be disabled soonest.;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Jul 1 06:30:05 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; Du har 8 aviseringar om Cecilia och andra;

974 st Spam och 19167 st Ham ger totalt 20141 st Mail (04% spam) till 86 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.9507


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Aug 2 11:42:00 EDT 2023