&Nu Status


Mail log för Juni - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate94269262164-1.15118.44598.261.74
obfuscate156115565-2.4338.60099.680.32
obfuscate1148111038-2.91710.00096.693.31
obfuscate102610242-0.8477.00099.810.19
obfuscate94789750-2.8028.60094.725.28
obfuscate9249231-0.3406.00099.890.11
obfuscate8388308-2.35219.50099.050.95
obfuscate7437421-8.0238.00099.870.13
obfuscate6626593-1.6218.00099.550.45
obfuscate61559916-2.34110.06297.402.60
obfuscate6026020-0.1480.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate94269262164-1.15118.44598.261.74
obfuscate156115565-2.4338.60099.680.32
obfuscate1148111038-2.91710.00096.693.31
obfuscate102610242-0.8477.00099.810.19
obfuscate9249231-0.3406.00099.890.11
obfuscate94789750-2.8028.60094.725.28
obfuscate8388308-2.35219.50099.050.95
obfuscate7437421-8.0238.00099.870.13
obfuscate6626593-1.6218.00099.550.45
obfuscate6026020-0.1480.000100.000.00
obfuscate61559916-2.34110.06297.402.60

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate94269262164-1.15118.44598.261.74
obfuscate94789750-2.8028.60094.725.28
obfuscate1148111038-2.91710.00096.693.31
obfuscate13011119-2.91012.26385.3814.62
obfuscate12010218-7.56918.27885.0015.00
obfuscate12510817-3.16720.29486.4013.60
obfuscate4630160.70023.31265.2234.78
obfuscate61559916-2.34110.06297.402.60
obfuscate928210-1.89015.70089.1310.87
obfuscate231491.8578.88960.8739.13
obfuscate2392309-1.6396.00096.233.77

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-107.0000.000100.000.00
obfuscate1631630-99.7790.000100.000.00
obfuscate86860-24.4530.000100.000.00
obfuscate58580-20.2070.000100.000.00
obfuscate761-19.66712.00085.7114.29
obfuscate3983962-19.17215.00099.500.50
obfuscate39372-10.18924.50094.875.13
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate3263188-9.20111.12597.552.45
obfuscate10100-8.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39372-10.18924.50094.875.13
obfuscate4630160.70023.31265.2234.78
obfuscate33321-4.84422.00096.973.03
obfuscate24195-0.57921.00079.1720.83
obfuscate12510817-3.16720.29486.4013.60
obfuscate2982971-1.53920.00099.660.34
obfuscate8388308-2.35219.50099.050.95
obfuscate3923848-4.45319.12597.962.04
obfuscate94269262164-1.15118.44598.261.74
obfuscate12010218-7.56918.27885.0015.00
obfuscate4904882-2.19518.00099.590.41

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate86860-24.4530.000100.000.00
obfuscate56560-1.6070.000100.000.00
obfuscate1631630-99.7790.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.2000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate42420-0.4760.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00016.0000.00100.00
obfuscate4135.0007.00025.0075.00
obfuscate624-0.50016.25033.3366.67
obfuscate211-1.0007.00050.0050.00
obfuscate211-1.0006.00050.0050.00
obfuscate13764.4296.50053.8546.15
obfuscate10641.66712.25060.0040.00
obfuscate231491.8578.88960.8739.13
obfuscate4630160.70023.31265.2234.78
obfuscate251781.58812.37568.0032.00
obfuscate201460.92912.83370.0030.00

Mest Spam med ratio 45.7 var:
Thu Jun 15 08:20:47 2023; Spam; 45.7; obfuscate; grace anthony ; JUNK Buy Viagra Online Pharmacy from 2015 Year.Buy Erectile Pills PainKil...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Jun 2 14:40:29 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBUb21teSBTdmVuc3Nv;

476 st Spam och 24489 st Ham ger totalt 24965 st Mail (01% spam) till 93 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.8508


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Jul 2 11:42:00 EDT 2023