&Nu Status


Mail log för April - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6129605673-0.25617.15198.811.19
obfuscate158015728-2.2787.62599.490.51
obfuscate1096108313-3.7258.53898.811.19
obfuscate904756148-3.13110.10883.6316.37
obfuscate82279230-13.2347.86796.353.65
obfuscate81179912-1.94427.33398.521.48
obfuscate66366300.1480.000100.000.00
obfuscate6416401-1.3898.00099.840.16
obfuscate6266224-2.4009.00099.360.64
obfuscate6036012-1.24310.50099.670.33
obfuscate5545513-4.9468.00099.460.54

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6129605673-0.25617.15198.811.19
obfuscate158015728-2.2787.62599.490.51
obfuscate1096108313-3.7258.53898.811.19
obfuscate81179912-1.94427.33398.521.48
obfuscate82279230-13.2347.86796.353.65
obfuscate904756148-3.13110.10883.6316.37
obfuscate66366300.1480.000100.000.00
obfuscate6416401-1.3898.00099.840.16
obfuscate6266224-2.4009.00099.360.64
obfuscate6036012-1.24310.50099.670.33
obfuscate5545513-4.9468.00099.460.54

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate904756148-3.13110.10883.6316.37
obfuscate6129605673-0.25617.15198.811.19
obfuscate82279230-13.2347.86796.353.65
obfuscate1096108313-3.7258.53898.811.19
obfuscate49147912-4.1098.25097.562.44
obfuscate81179912-1.94427.33398.521.48
obfuscate32631511-7.26711.00096.633.37
obfuscate43358-1.74311.75081.4018.60
obfuscate158015728-2.2787.62599.490.51
obfuscate2782717-1.2846.71497.482.52
obfuscate1521466-4.5279.16796.053.95

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2342340-99.7610.000100.000.00
obfuscate63630-23.2220.000100.000.00
obfuscate78780-23.2050.000100.000.00
obfuscate4894881-19.9948.00099.800.20
obfuscate82279230-13.2347.86796.353.65
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate11110-9.5450.000100.000.00
obfuscate32631511-7.26711.00096.633.37
obfuscate5545513-4.9468.00099.460.54
obfuscate1521466-4.5279.16796.053.95
obfuscate49147912-4.1098.25097.562.44

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate81179912-1.94427.33398.521.48
obfuscate2041995-1.67818.00097.552.45
obfuscate6129605673-0.25617.15198.811.19
obfuscate413-1.00017.00025.0075.00
obfuscate3030.00015.6670.00100.00
obfuscate4904882-1.67215.50099.590.41
obfuscate3030.00015.3330.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate43358-1.74311.75081.4018.60
obfuscate32631511-7.26711.00096.633.37
obfuscate93921-1.43511.00098.921.08

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate63630-23.2220.000100.000.00
obfuscate11110-9.5450.000100.000.00
obfuscate2832830-1.9790.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate34340-4.0590.000100.000.00
obfuscate1101100-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.2000.000100.000.00
obfuscate222200.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00015.3330.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate3030.00015.6670.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate413-1.00017.00025.0075.00
obfuscate422-0.5006.50050.0050.00
obfuscate12931.4446.00075.0025.00
obfuscate43358-1.74311.75081.4018.60
obfuscate904756148-3.13110.10883.6316.37
obfuscate302730.7789.00090.0010.00

Mest Spam med ratio 112.1 var:
Fri Apr 28 17:30:26 2023; Spam; 112.1; obfuscate; ada13076952536 ; JUNK UTF-8QReC2A0_shipping_agnet_to_Southeast_ UTF-8QAsia__Euro...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Apr 1 00:44:11 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBU;

379 st Spam och 20217 st Ham ger totalt 20596 st Mail (01% spam) till 96 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.7810


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue May 2 11:42:00 EDT 2023