&Nu Status


Mail log för 17 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1691690-0.1650.000100.000.00
obfuscate61601-2.41810.40098.361.64
obfuscate47416-4.83711.61787.2312.77
obfuscate32320-18.7690.000100.000.00
obfuscate26224-2.3867.77584.6215.38
obfuscate26260-1.4960.000100.000.00
obfuscate23221-1.02311.00095.654.35
obfuscate22220-2.7820.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate19190-0.9680.000100.000.00
obfuscate19190-99.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1691690-0.1650.000100.000.00
obfuscate61601-2.41810.40098.361.64
obfuscate47416-4.83711.61787.2312.77
obfuscate32320-18.7690.000100.000.00
obfuscate26260-1.4960.000100.000.00
obfuscate26224-2.3867.77584.6215.38
obfuscate23221-1.02311.00095.654.35
obfuscate22220-2.7820.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate19190-0.9680.000100.000.00
obfuscate19190-99.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate47416-4.83711.61787.2312.77
obfuscate26224-2.3867.77584.6215.38
obfuscate18162-7.82512.50088.8911.11
obfuscate14131-1.7239.80092.867.14
obfuscate23221-1.02311.00095.654.35
obfuscate211-2.10013.40050.0050.00
obfuscate541-3.5507.30080.0020.00
obfuscate761-2.13313.50085.7114.29
obfuscate541-1.7257.50080.0020.00
obfuscate61601-2.41810.40098.361.64
obfuscate32320-18.7690.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19190-99.8000.000100.000.00
obfuscate770-76.3430.000100.000.00
obfuscate32320-18.7690.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate10100-11.3200.000100.000.00
obfuscate18162-7.82512.50088.8911.11
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate330-5.9000.000100.000.00
obfuscate47416-4.83711.61787.2312.77
obfuscate541-3.5507.30080.0020.00
obfuscate220-3.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-2.13313.50085.7114.29
obfuscate211-2.10013.40050.0050.00
obfuscate18162-7.82512.50088.8911.11
obfuscate47416-4.83711.61787.2312.77
obfuscate23221-1.02311.00095.654.35
obfuscate61601-2.41810.40098.361.64
obfuscate14131-1.7239.80092.867.14
obfuscate26224-2.3867.77584.6215.38
obfuscate541-1.7257.50080.0020.00
obfuscate541-3.5507.30080.0020.00
obfuscate32320-18.7690.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32320-18.7690.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate220-1.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.0250.000100.000.00
obfuscate13130-1.1230.000100.000.00
obfuscate11110-1.8730.000100.000.00
obfuscate770-1.0140.000100.000.00
obfuscate880-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-2.10013.40050.0050.00
obfuscate541-3.5507.30080.0020.00
obfuscate541-1.7257.50080.0020.00
obfuscate26224-2.3867.77584.6215.38
obfuscate761-2.13313.50085.7114.29
obfuscate47416-4.83711.61787.2312.77
obfuscate18162-7.82512.50088.8911.11
obfuscate14131-1.7239.80092.867.14
obfuscate23221-1.02311.00095.654.35
obfuscate61601-2.41810.40098.361.64
obfuscate32320-18.7690.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.5 var:
Fri Mar 17 21:11:27 2023; Spam; 13.5; obfuscate; Iraq Reconstruction Management Office(IRMOMOF) ; JUNK AmsEnt-Our Ref IRMOMOFIQR216...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Fri Mar 17 04:45:10 2023; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook ; Du har 3 aviseringar om Bodil och andra; ...

19 st Spam och 646 st Ham ger totalt 665 st Mail (02% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.4579


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Mar 18 11:37:00 EDT 2023