&Nu Status


Mail log för 16 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2742713-0.70716.66798.911.09
obfuscate64631-2.5738.20098.441.56
obfuscate38317-5.2358.25781.5818.42
obfuscate37343-2.47612.63391.898.11
obfuscate37361-2.00310.30097.302.70
obfuscate30300-6.2300.000100.000.00
obfuscate26260-2.1880.000100.000.00
obfuscate25232-2.96112.05092.008.00
obfuscate20200-2.1200.000100.000.00
obfuscate20200-1.4550.000100.000.00
obfuscate19181-1.47813.20094.745.26

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2742713-0.70716.66798.911.09
obfuscate64631-2.5738.20098.441.56
obfuscate37361-2.00310.30097.302.70
obfuscate37343-2.47612.63391.898.11
obfuscate38317-5.2358.25781.5818.42
obfuscate30300-6.2300.000100.000.00
obfuscate26260-2.1880.000100.000.00
obfuscate25232-2.96112.05092.008.00
obfuscate20200-2.1200.000100.000.00
obfuscate20200-1.4550.000100.000.00
obfuscate19181-1.47813.20094.745.26

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate38317-5.2358.25781.5818.42
obfuscate2742713-0.70716.66798.911.09
obfuscate37343-2.47612.63391.898.11
obfuscate25232-2.96112.05092.008.00
obfuscate871-2.9718.20087.5012.50
obfuscate37361-2.00310.30097.302.70
obfuscate19181-1.47813.20094.745.26
obfuscate64631-2.5738.20098.441.56
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.4800.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-99.7180.000100.000.00
obfuscate15150-15.4930.000100.000.00
obfuscate14140-8.9570.000100.000.00
obfuscate30300-6.2300.000100.000.00
obfuscate330-5.2670.000100.000.00
obfuscate38317-5.2358.25781.5818.42
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate871-2.9718.20087.5012.50
obfuscate25232-2.96112.05092.008.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate64631-2.5738.20098.441.56

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2742713-0.70716.66798.911.09
obfuscate19181-1.47813.20094.745.26
obfuscate37343-2.47612.63391.898.11
obfuscate25232-2.96112.05092.008.00
obfuscate37361-2.00310.30097.302.70
obfuscate38317-5.2358.25781.5818.42
obfuscate871-2.9718.20087.5012.50
obfuscate64631-2.5738.20098.441.56
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.4800.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.4800.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate3302.9670.000100.000.00
obfuscate20200-2.1200.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.8330.000100.000.00
obfuscate330-5.2670.000100.000.00
obfuscate660-1.7330.000100.000.00
obfuscate660-1.5830.000100.000.00
obfuscate660-1.3830.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate38317-5.2358.25781.5818.42
obfuscate871-2.9718.20087.5012.50
obfuscate37343-2.47612.63391.898.11
obfuscate25232-2.96112.05092.008.00
obfuscate19181-1.47813.20094.745.26
obfuscate37361-2.00310.30097.302.70
obfuscate64631-2.5738.20098.441.56
obfuscate2742713-0.70716.66798.911.09
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.4800.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 34.5 var:
Thu Mar 16 21:08:30 2023; Spam; 34.5; obfuscate; amazon ; JUNK iso-2022-jpBGyRCSj9BRyRPGyhCQW1hem9uGyRCJHIkNE14TVEkJCQJEAkLSEiQD8kSxso...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Mar 16 03:20:13 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; Du har 1 aviseringar om Bengt; ...

19 st Spam och 774 st Ham ger totalt 793 st Mail (02% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.0368


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 17 11:37:00 EDT 2023