&Nu Status


Mail log för 15 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2612583-0.61118.23398.851.15
obfuscate59590-2.2630.000100.000.00
obfuscate58580-1.8290.000100.000.00
obfuscate50428-2.33110.11384.0016.00
obfuscate402812-1.8077.69270.0030.00
obfuscate31292-1.6528.35093.556.45
obfuscate28280-1.4070.000100.000.00
obfuscate27270-13.7040.000100.000.00
obfuscate27261-1.85438.10096.303.70
obfuscate25250-1.4600.000100.000.00
obfuscate22220-2.7140.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2612583-0.61118.23398.851.15
obfuscate59590-2.2630.000100.000.00
obfuscate58580-1.8290.000100.000.00
obfuscate50428-2.33110.11384.0016.00
obfuscate31292-1.6528.35093.556.45
obfuscate28280-1.4070.000100.000.00
obfuscate402812-1.8077.69270.0030.00
obfuscate27270-13.7040.000100.000.00
obfuscate27261-1.85438.10096.303.70
obfuscate25250-1.4600.000100.000.00
obfuscate22220-2.7140.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate402812-1.8077.69270.0030.00
obfuscate50428-2.33110.11384.0016.00
obfuscate2612583-0.61118.23398.851.15
obfuscate31292-1.6528.35093.556.45
obfuscate211-9.40038.10050.0050.00
obfuscate16151-9.08011.90093.756.25
obfuscate27261-1.85438.10096.303.70
obfuscate1010.0008.4000.00100.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate11110-99.8000.000100.000.00
obfuscate880-14.5880.000100.000.00
obfuscate27270-13.7040.000100.000.00
obfuscate13130-9.7230.000100.000.00
obfuscate211-9.40038.10050.0050.00
obfuscate16151-9.08011.90093.756.25
obfuscate440-5.3500.000100.000.00
obfuscate330-4.2670.000100.000.00
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate660-3.6330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-9.40038.10050.0050.00
obfuscate27261-1.85438.10096.303.70
obfuscate2612583-0.61118.23398.851.15
obfuscate16151-9.08011.90093.756.25
obfuscate50428-2.33110.11384.0016.00
obfuscate1010.0008.4000.00100.00
obfuscate31292-1.6528.35093.556.45
obfuscate402812-1.8077.69270.0030.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate330-0.9000.000100.000.00
obfuscate11110-99.8000.000100.000.00
obfuscate880-14.5880.000100.000.00
obfuscate28280-1.4070.000100.000.00
obfuscate330-4.2670.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.5000.000100.000.00
obfuscate13130-9.7230.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.4000.00100.00
obfuscate211-9.40038.10050.0050.00
obfuscate402812-1.8077.69270.0030.00
obfuscate50428-2.33110.11384.0016.00
obfuscate31292-1.6528.35093.556.45
obfuscate16151-9.08011.90093.756.25
obfuscate27261-1.85438.10096.303.70
obfuscate2612583-0.61118.23398.851.15
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 38.1 var:
Wed Mar 15 17:45:09 2023; Spam; 38.1; obfuscate; US Department of the Treasury; JUNK Re HAVE YOU THOUGHT OF IT READ ; ...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Wed Mar 15 05:24:29 2023; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook ; Du har 4 aviseringar om Merete L. och andra; ...

29 st Spam och 788 st Ham ger totalt 817 st Mail (03% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.7621


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Mar 16 11:37:00 EDT 2023