&Nu Status


Mail log för 14 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1761760-0.5480.000100.000.00
obfuscate52511-2.2188.50098.081.92
obfuscate47416-4.7379.96787.2312.77
obfuscate30237-1.5267.97176.6723.33
obfuscate28280-1.7180.000100.000.00
obfuscate28280-4.9460.000100.000.00
obfuscate27243-5.70811.90088.8911.11
obfuscate24240-2.1500.000100.000.00
obfuscate24240-2.0210.000100.000.00
obfuscate23230-1.0830.000100.000.00
obfuscate23230-2.0650.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1761760-0.5480.000100.000.00
obfuscate52511-2.2188.50098.081.92
obfuscate47416-4.7379.96787.2312.77
obfuscate28280-1.7180.000100.000.00
obfuscate28280-4.9460.000100.000.00
obfuscate24240-2.1500.000100.000.00
obfuscate27243-5.70811.90088.8911.11
obfuscate24240-2.0210.000100.000.00
obfuscate23230-1.0830.000100.000.00
obfuscate30237-1.5267.97176.6723.33
obfuscate23230-2.0650.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30237-1.5267.97176.6723.33
obfuscate47416-4.7379.96787.2312.77
obfuscate27243-5.70811.90088.8911.11
obfuscate52511-2.2188.50098.081.92
obfuscate1010.00010.5000.00100.00
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate19181-13.1178.50094.745.26
obfuscate880-0.9000.000100.000.00
obfuscate17170-26.0120.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-99.8000.000100.000.00
obfuscate770-62.9430.000100.000.00
obfuscate17170-26.0120.000100.000.00
obfuscate19181-13.1178.50094.745.26
obfuscate15150-8.9530.000100.000.00
obfuscate330-6.1670.000100.000.00
obfuscate27243-5.70811.90088.8911.11
obfuscate220-5.3500.000100.000.00
obfuscate660-5.2170.000100.000.00
obfuscate28280-4.9460.000100.000.00
obfuscate47416-4.7379.96787.2312.77

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27243-5.70811.90088.8911.11
obfuscate1010.00010.5000.00100.00
obfuscate47416-4.7379.96787.2312.77
obfuscate52511-2.2188.50098.081.92
obfuscate19181-13.1178.50094.745.26
obfuscate30237-1.5267.97176.6723.33
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate880-0.9000.000100.000.00
obfuscate17170-26.0120.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-0.9000.000100.000.00
obfuscate17170-26.0120.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1500.000100.000.00
obfuscate660-2.2670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-3.5000.000100.000.00
obfuscate10100-0.9300.000100.000.00
obfuscate880-0.7250.000100.000.00
obfuscate440-1.9000.000100.000.00
obfuscate23230-1.0830.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.5000.00100.00
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate30237-1.5267.97176.6723.33
obfuscate47416-4.7379.96787.2312.77
obfuscate27243-5.70811.90088.8911.11
obfuscate19181-13.1178.50094.745.26
obfuscate52511-2.2188.50098.081.92
obfuscate880-0.9000.000100.000.00
obfuscate17170-26.0120.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate24240-2.1500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Tue Mar 14 09:26:35 2023; Spam; 12.4; obfuscate; Kundsupport och produktservice ; JUNK UTF-8QHej212020Ditt20sC3A4kerhetsabonnemang20ha UTF-8Qr20lC...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Tue Mar 14 06:06:14 2023; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BQWxleGFuZGVyIEFtb3Jl; ...

20 st Spam och 653 st Ham ger totalt 673 st Mail (02% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2450


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 15 11:37:00 EDT 2023