&Nu Status


Mail log för 13 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1991981-0.50310.40099.500.50
obfuscate45450-2.5200.000100.000.00
obfuscate45441-12.1169.60097.782.22
obfuscate27270-12.5960.000100.000.00
obfuscate26260-1.2580.000100.000.00
obfuscate25196-1.4167.50076.0024.00
obfuscate25250-1.9040.000100.000.00
obfuscate21201-2.06514.80095.244.76
obfuscate20200-1.4800.000100.000.00
obfuscate17170-1.2000.000100.000.00
obfuscate14140-0.8290.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1991981-0.50310.40099.500.50
obfuscate45450-2.5200.000100.000.00
obfuscate45441-12.1169.60097.782.22
obfuscate27270-12.5960.000100.000.00
obfuscate26260-1.2580.000100.000.00
obfuscate25250-1.9040.000100.000.00
obfuscate21201-2.06514.80095.244.76
obfuscate20200-1.4800.000100.000.00
obfuscate25196-1.4167.50076.0024.00
obfuscate17170-1.2000.000100.000.00
obfuscate14140-0.8290.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25196-1.4167.50076.0024.00
obfuscate1991981-0.50310.40099.500.50
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate21201-2.06514.80095.244.76
obfuscate45441-12.1169.60097.782.22
obfuscate550-1.6600.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.1250.000100.000.00
obfuscate12120-1.4500.000100.000.00
obfuscate13130-1.6690.000100.000.00
obfuscate330-1.3670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-99.4670.000100.000.00
obfuscate11110-30.4730.000100.000.00
obfuscate27270-12.5960.000100.000.00
obfuscate45441-12.1169.60097.782.22
obfuscate11110-11.0090.000100.000.00
obfuscate330-6.0330.000100.000.00
obfuscate440-3.5750.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate45450-2.5200.000100.000.00
obfuscate12120-2.2170.000100.000.00
obfuscate21201-2.06514.80095.244.76

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-2.06514.80095.244.76
obfuscate1991981-0.50310.40099.500.50
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate45441-12.1169.60097.782.22
obfuscate25196-1.4167.50076.0024.00
obfuscate550-1.6600.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.1250.000100.000.00
obfuscate12120-1.4500.000100.000.00
obfuscate13130-1.6690.000100.000.00
obfuscate330-1.3670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-1.6600.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.1250.000100.000.00
obfuscate12120-1.4500.000100.000.00
obfuscate13130-1.6690.000100.000.00
obfuscate330-1.3670.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8200.000100.000.00
obfuscate25250-1.9040.000100.000.00
obfuscate11110-1.0820.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate25196-1.4167.50076.0024.00
obfuscate21201-2.06514.80095.244.76
obfuscate45441-12.1169.60097.782.22
obfuscate1991981-0.50310.40099.500.50
obfuscate550-1.6600.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.1250.000100.000.00
obfuscate12120-1.4500.000100.000.00
obfuscate13130-1.6690.000100.000.00
obfuscate330-1.3670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.8 var:
Mon Mar 13 15:49:51 2023; Spam; 14.8; obfuscate; Mr John Hill ; JUNK Attention; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Mar 13 04:28:13 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; Du har 1 aviseringar om Moa; ...

10 st Spam och 636 st Ham ger totalt 646 st Mail (01% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.9500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Mar 14 11:37:00 EDT 2023