&Nu Status


Mail log för 12 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2322311-0.28124.70099.570.43
obfuscate48480-1.3400.000100.000.00
obfuscate47470-2.4210.000100.000.00
obfuscate37298-2.2107.91378.3821.62
obfuscate27270-1.3440.000100.000.00
obfuscate27261-2.6158.10096.303.70
obfuscate24240-1.5500.000100.000.00
obfuscate22220-1.6140.000100.000.00
obfuscate20200-2.1550.000100.000.00
obfuscate20200-2.8100.000100.000.00
obfuscate17161-2.00012.20094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2322311-0.28124.70099.570.43
obfuscate48480-1.3400.000100.000.00
obfuscate47470-2.4210.000100.000.00
obfuscate37298-2.2107.91378.3821.62
obfuscate27270-1.3440.000100.000.00
obfuscate27261-2.6158.10096.303.70
obfuscate24240-1.5500.000100.000.00
obfuscate22220-1.6140.000100.000.00
obfuscate20200-2.1550.000100.000.00
obfuscate20200-2.8100.000100.000.00
obfuscate17161-2.00012.20094.125.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate37298-2.2107.91378.3821.62
obfuscate27261-2.6158.10096.303.70
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate651-0.8206.70083.3316.67
obfuscate2322311-0.28124.70099.570.43
obfuscate17161-2.00012.20094.125.88
obfuscate651-0.4807.60083.3316.67
obfuscate1010.00013.9000.00100.00
obfuscate27270-1.3440.000100.000.00
obfuscate550-0.7400.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-98.3000.000100.000.00
obfuscate11110-10.8730.000100.000.00
obfuscate15150-8.2530.000100.000.00
obfuscate220-5.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate440-3.0250.000100.000.00
obfuscate20200-2.8100.000100.000.00
obfuscate27261-2.6158.10096.303.70
obfuscate880-2.5870.000100.000.00
obfuscate47470-2.4210.000100.000.00
obfuscate37298-2.2107.91378.3821.62

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate2322311-0.28124.70099.570.43
obfuscate1010.00013.9000.00100.00
obfuscate17161-2.00012.20094.125.88
obfuscate27261-2.6158.10096.303.70
obfuscate37298-2.2107.91378.3821.62
obfuscate651-0.4807.60083.3316.67
obfuscate651-0.8206.70083.3316.67
obfuscate27270-1.3440.000100.000.00
obfuscate550-0.7400.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27270-1.3440.000100.000.00
obfuscate550-0.7400.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate440-3.0250.000100.000.00
obfuscate330-1.1330.000100.000.00
obfuscate48480-1.3400.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate20200-2.1550.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate1010.00013.9000.00100.00
obfuscate37298-2.2107.91378.3821.62
obfuscate651-0.8206.70083.3316.67
obfuscate651-0.4807.60083.3316.67
obfuscate17161-2.00012.20094.125.88
obfuscate27261-2.6158.10096.303.70
obfuscate2322311-0.28124.70099.570.43
obfuscate27270-1.3440.000100.000.00
obfuscate550-0.7400.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 33 var:
Sun Mar 12 14:16:34 2023; Spam; 33; obfuscate; ; JUNK utf-8B44GT44KT44Gr44Gh44Gv44Cc77yB; ...
Mest Ham med ratio -106.4 var:
Sun Mar 12 14:39:10 2023; Mail; -106.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTm9ycnNrZW4gSGFsbGFu; ...

15 st Spam och 643 st Ham ger totalt 658 st Mail (02% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 13 11:37:00 EDT 2023