&Nu Status


Mail log för 11 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2072061-0.03616.60099.520.48
obfuscate40382-2.54211.90095.005.00
obfuscate38371-3.54110.40097.372.63
obfuscate27234-2.4837.50085.1914.81
obfuscate17170-1.6350.000100.000.00
obfuscate16160-4.0310.000100.000.00
obfuscate15141-2.32117.80093.336.67
obfuscate13130-3.7540.000100.000.00
obfuscate13130-41.3540.000100.000.00
obfuscate13130-1.6380.000100.000.00
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2072061-0.03616.60099.520.48
obfuscate40382-2.54211.90095.005.00
obfuscate38371-3.54110.40097.372.63
obfuscate27234-2.4837.50085.1914.81
obfuscate17170-1.6350.000100.000.00
obfuscate16160-4.0310.000100.000.00
obfuscate15141-2.32117.80093.336.67
obfuscate13130-3.7540.000100.000.00
obfuscate13130-41.3540.000100.000.00
obfuscate13130-1.6380.000100.000.00
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27234-2.4837.50085.1914.81
obfuscate40382-2.54211.90095.005.00
obfuscate2020.00016.3500.00100.00
obfuscate15141-2.32117.80093.336.67
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate1010.00041.6000.00100.00
obfuscate2072061-0.03616.60099.520.48
obfuscate3210.00011.10066.6733.33
obfuscate541-0.5009.90080.0020.00
obfuscate38371-3.54110.40097.372.63
obfuscate871-0.57111.40087.5012.50

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-99.8000.000100.000.00
obfuscate990-59.9440.000100.000.00
obfuscate13130-41.3540.000100.000.00
obfuscate770-16.3000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate16160-4.0310.000100.000.00
obfuscate880-3.9000.000100.000.00
obfuscate13130-3.7540.000100.000.00
obfuscate38371-3.54110.40097.372.63
obfuscate770-3.4860.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00041.6000.00100.00
obfuscate15141-2.32117.80093.336.67
obfuscate2072061-0.03616.60099.520.48
obfuscate2020.00016.3500.00100.00
obfuscate40382-2.54211.90095.005.00
obfuscate871-0.57111.40087.5012.50
obfuscate3210.00011.10066.6733.33
obfuscate38371-3.54110.40097.372.63
obfuscate541-0.5009.90080.0020.00
obfuscate27234-2.4837.50085.1914.81
obfuscate1010.0007.5000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-0.8750.000100.000.00
obfuscate880-3.9000.000100.000.00
obfuscate13130-3.7540.000100.000.00
obfuscate17170-1.6350.000100.000.00
obfuscate550-3.0800.000100.000.00
obfuscate660-0.9830.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate880-99.8000.000100.000.00
obfuscate2203.2500.000100.000.00
obfuscate770-3.4860.000100.000.00
obfuscate8800.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate1010.00041.6000.00100.00
obfuscate2020.00016.3500.00100.00
obfuscate3210.00011.10066.6733.33
obfuscate541-0.5009.90080.0020.00
obfuscate27234-2.4837.50085.1914.81
obfuscate871-0.57111.40087.5012.50
obfuscate15141-2.32117.80093.336.67
obfuscate40382-2.54211.90095.005.00
obfuscate38371-3.54110.40097.372.63
obfuscate2072061-0.03616.60099.520.48

Mest Spam med ratio 41.6 var:
Sat Mar 11 06:28:00 2023; Spam; 41.6; obfuscate; Bureau of the Fiscal Service Funds; JUNK Re HAVE YOU THOUGHT OF IT READ ; ...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Sat Mar 11 00:00:36 2023; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook Birthdays ; UTF-8B8JOgiBJdCdzIEpvaGFuIEth; ...

16 st Spam och 532 st Ham ger totalt 548 st Mail (02% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 12 11:37:00 EDT 2023