&Nu Status


Mail log för 10 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20320210.09841.60099.510.49
obfuscate55550-3.9490.000100.000.00
obfuscate51510-2.2630.000100.000.00
obfuscate29290-99.8000.000100.000.00
obfuscate291910-1.1008.31065.5234.48
obfuscate28280-16.2110.000100.000.00
obfuscate24240-1.7500.000100.000.00
obfuscate21210-1.8050.000100.000.00
obfuscate21201-1.78041.60095.244.76
obfuscate19190-2.5050.000100.000.00
obfuscate18180-18.4220.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20320210.09841.60099.510.49
obfuscate55550-3.9490.000100.000.00
obfuscate51510-2.2630.000100.000.00
obfuscate29290-99.8000.000100.000.00
obfuscate28280-16.2110.000100.000.00
obfuscate24240-1.7500.000100.000.00
obfuscate21210-1.8050.000100.000.00
obfuscate21201-1.78041.60095.244.76
obfuscate19190-2.5050.000100.000.00
obfuscate291910-1.1008.31065.5234.48
obfuscate18180-18.4220.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate291910-1.1008.31065.5234.48
obfuscate21201-1.78041.60095.244.76
obfuscate20320210.09841.60099.510.49
obfuscate1010.00041.6000.00100.00
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate21210-1.8050.000100.000.00
obfuscate18180-18.4220.000100.000.00
obfuscate24240-1.7500.000100.000.00
obfuscate29290-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.9000.000100.000.00
obfuscate330-104.7000.000100.000.00
obfuscate29290-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-53.4000.000100.000.00
obfuscate660-19.4670.000100.000.00
obfuscate18180-18.4220.000100.000.00
obfuscate13130-17.4230.000100.000.00
obfuscate28280-16.2110.000100.000.00
obfuscate110-15.0000.000100.000.00
obfuscate13130-9.3460.000100.000.00
obfuscate55550-3.9490.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-1.78041.60095.244.76
obfuscate20320210.09841.60099.510.49
obfuscate1010.00041.6000.00100.00
obfuscate291910-1.1008.31065.5234.48
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate21210-1.8050.000100.000.00
obfuscate18180-18.4220.000100.000.00
obfuscate24240-1.7500.000100.000.00
obfuscate29290-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate21210-1.8050.000100.000.00
obfuscate18180-18.4220.000100.000.00
obfuscate24240-1.7500.000100.000.00
obfuscate29290-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate220-3.4000.000100.000.00
obfuscate330-104.7000.000100.000.00
obfuscate1105.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00041.6000.00100.00
obfuscate291910-1.1008.31065.5234.48
obfuscate21201-1.78041.60095.244.76
obfuscate20320210.09841.60099.510.49
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate21210-1.8050.000100.000.00
obfuscate18180-18.4220.000100.000.00
obfuscate24240-1.7500.000100.000.00
obfuscate29290-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 41.6 var:
Fri Mar 10 22:39:36 2023; Spam; 41.6; obfuscate; Bureau of the Fiscal Service Funds; JUNK Re HAVE YOU THOUGHT OF IT READ ; ...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Fri Mar 10 06:14:49 2023; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRHUgaGFyIDQgYXZpc2Vy; ...

13 st Spam och 677 st Ham ger totalt 690 st Mail (01% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.9923


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Mar 11 11:37:00 EST 2023