&Nu Status


Mail log för 9 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2432430-0.7720.000100.000.00
obfuscate66660-2.0030.000100.000.00
obfuscate63585-1.69010.86092.067.94
obfuscate35305-1.9137.80085.7114.29
obfuscate32311-1.60611.70096.883.12
obfuscate32311-2.1238.10096.883.12
obfuscate29290-1.8860.000100.000.00
obfuscate29290-0.8030.000100.000.00
obfuscate28280-1.7000.000100.000.00
obfuscate28280-0.8710.000100.000.00
obfuscate22220-1.1910.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2432430-0.7720.000100.000.00
obfuscate66660-2.0030.000100.000.00
obfuscate63585-1.69010.86092.067.94
obfuscate32311-1.60611.70096.883.12
obfuscate32311-2.1238.10096.883.12
obfuscate35305-1.9137.80085.7114.29
obfuscate29290-1.8860.000100.000.00
obfuscate29290-0.8030.000100.000.00
obfuscate28280-1.7000.000100.000.00
obfuscate28280-0.8710.000100.000.00
obfuscate22220-1.1910.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35305-1.9137.80085.7114.29
obfuscate63585-1.69010.86092.067.94
obfuscate532-6.03330.80060.0040.00
obfuscate761-5.1336.50085.7114.29
obfuscate32311-1.60611.70096.883.12
obfuscate22211-5.81013.60095.454.55
obfuscate1091-1.4228.00090.0010.00
obfuscate32311-2.1238.10096.883.12
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate880-3.2870.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20200-99.8000.000100.000.00
obfuscate440-29.5000.000100.000.00
obfuscate22220-25.4050.000100.000.00
obfuscate11110-20.3360.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate330-8.6330.000100.000.00
obfuscate110-7.8000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate532-6.03330.80060.0040.00
obfuscate22211-5.81013.60095.454.55
obfuscate761-5.1336.50085.7114.29

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate532-6.03330.80060.0040.00
obfuscate22211-5.81013.60095.454.55
obfuscate32311-1.60611.70096.883.12
obfuscate63585-1.69010.86092.067.94
obfuscate32311-2.1238.10096.883.12
obfuscate1091-1.4228.00090.0010.00
obfuscate35305-1.9137.80085.7114.29
obfuscate761-5.1336.50085.7114.29
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate880-3.2870.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate880-3.2870.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate66660-2.0030.000100.000.00
obfuscate28280-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-99.8000.000100.000.00
obfuscate10100-0.4900.000100.000.00
obfuscate22220-1.1910.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-8.6330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate532-6.03330.80060.0040.00
obfuscate761-5.1336.50085.7114.29
obfuscate35305-1.9137.80085.7114.29
obfuscate1091-1.4228.00090.0010.00
obfuscate63585-1.69010.86092.067.94
obfuscate22211-5.81013.60095.454.55
obfuscate32311-1.60611.70096.883.12
obfuscate32311-2.1238.10096.883.12
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate880-3.2870.000100.000.00

Mest Spam med ratio 37.9 var:
Thu Mar 9 18:32:51 2023; Spam; 37.9; obfuscate; Bureau of the Fiscal Service Funds; JUNK Re HAVE YOU THOUGHT OF IT READ ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Mar 9 14:54:31 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTm9ycnNrZW4gVsOkcm1sYQ; ...

17 st Spam och 845 st Ham ger totalt 862 st Mail (01% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.9294


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 10 11:37:00 EST 2023