&Nu Status


Mail log för 8 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1951941-0.50820.40099.490.51
obfuscate65623-1.86811.40095.384.62
obfuscate58580-2.2500.000100.000.00
obfuscate433112-1.7397.88372.0927.91
obfuscate37370-7.2680.000100.000.00
obfuscate33321-1.8758.10096.973.03
obfuscate28280-1.3680.000100.000.00
obfuscate25250-2.3480.000100.000.00
obfuscate25250-1.6200.000100.000.00
obfuscate25250-1.0080.000100.000.00
obfuscate23221-1.5738.40095.654.35

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1951941-0.50820.40099.490.51
obfuscate65623-1.86811.40095.384.62
obfuscate58580-2.2500.000100.000.00
obfuscate37370-7.2680.000100.000.00
obfuscate33321-1.8758.10096.973.03
obfuscate433112-1.7397.88372.0927.91
obfuscate28280-1.3680.000100.000.00
obfuscate25250-2.3480.000100.000.00
obfuscate25250-1.6200.000100.000.00
obfuscate25250-1.0080.000100.000.00
obfuscate23221-1.5738.40095.654.35

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate433112-1.7397.88372.0927.91
obfuscate65623-1.86811.40095.384.62
obfuscate11101-1.38013.10090.919.09
obfuscate23221-1.5738.40095.654.35
obfuscate761-19.11712.50085.7114.29
obfuscate1951941-0.50820.40099.490.51
obfuscate33321-1.8758.10096.973.03
obfuscate440-3.3250.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00
obfuscate11110-1.6180.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-99.6250.000100.000.00
obfuscate13130-25.8850.000100.000.00
obfuscate10100-22.9200.000100.000.00
obfuscate761-19.11712.50085.7114.29
obfuscate13130-9.7920.000100.000.00
obfuscate37370-7.2680.000100.000.00
obfuscate220-6.9000.000100.000.00
obfuscate220-5.6000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate440-3.3250.000100.000.00
obfuscate550-3.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1951941-0.50820.40099.490.51
obfuscate11101-1.38013.10090.919.09
obfuscate761-19.11712.50085.7114.29
obfuscate65623-1.86811.40095.384.62
obfuscate23221-1.5738.40095.654.35
obfuscate33321-1.8758.10096.973.03
obfuscate433112-1.7397.88372.0927.91
obfuscate440-3.3250.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00
obfuscate11110-1.6180.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-3.3250.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00
obfuscate11110-1.6180.000100.000.00
obfuscate220-6.9000.000100.000.00
obfuscate25250-2.3480.000100.000.00
obfuscate58580-2.2500.000100.000.00
obfuscate550-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate770-0.3430.000100.000.00
obfuscate220-5.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate433112-1.7397.88372.0927.91
obfuscate761-19.11712.50085.7114.29
obfuscate11101-1.38013.10090.919.09
obfuscate65623-1.86811.40095.384.62
obfuscate23221-1.5738.40095.654.35
obfuscate33321-1.8758.10096.973.03
obfuscate1951941-0.50820.40099.490.51
obfuscate440-3.3250.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00
obfuscate11110-1.6180.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.4 var:
Wed Mar 8 11:21:15 2023; Spam; 20.4; obfuscate; Rieke Jodoin46 ; JUNK I wish that you have only pluses this day and all the minus...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Mar 8 08:08:06 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook Birthdays ; UTF-8B8JOgiBNYWRlbGVpbmUgSm9o; ...

20 st Spam och 726 st Ham ger totalt 746 st Mail (02% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5650


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Mar 9 11:37:00 EST 2023