&Nu Status


Mail log för 7 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2182153-0.00014.96798.621.38
obfuscate55550-3.4950.000100.000.00
obfuscate53521-1.9676.10098.111.89
obfuscate382612-1.4048.60868.4231.58
obfuscate35350-4.7890.000100.000.00
obfuscate31310-1.8480.000100.000.00
obfuscate30291-5.0318.10096.673.33
obfuscate23230-1.2090.000100.000.00
obfuscate23230-1.3520.000100.000.00
obfuscate21210-6.0670.000100.000.00
obfuscate20200-0.9550.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2182153-0.00014.96798.621.38
obfuscate55550-3.4950.000100.000.00
obfuscate53521-1.9676.10098.111.89
obfuscate35350-4.7890.000100.000.00
obfuscate31310-1.8480.000100.000.00
obfuscate30291-5.0318.10096.673.33
obfuscate382612-1.4048.60868.4231.58
obfuscate23230-1.2090.000100.000.00
obfuscate23230-1.3520.000100.000.00
obfuscate21210-6.0670.000100.000.00
obfuscate20200-0.9550.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate382612-1.4048.60868.4231.58
obfuscate2182153-0.00014.96798.621.38
obfuscate17152-2.39310.85088.2411.76
obfuscate30291-5.0318.10096.673.33
obfuscate981-1.33830.10088.8911.11
obfuscate53521-1.9676.10098.111.89
obfuscate651-2.66012.10083.3316.67
obfuscate1010.0007.2000.00100.00
obfuscate541-0.7759.30080.0020.00
obfuscate15150-8.1070.000100.000.00
obfuscate660-99.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-99.8000.000100.000.00
obfuscate440-52.7250.000100.000.00
obfuscate330-41.2330.000100.000.00
obfuscate330-35.6670.000100.000.00
obfuscate15150-8.1070.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate220-6.2000.000100.000.00
obfuscate21210-6.0670.000100.000.00
obfuscate30291-5.0318.10096.673.33
obfuscate35350-4.7890.000100.000.00
obfuscate330-3.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-1.33830.10088.8911.11
obfuscate2182153-0.00014.96798.621.38
obfuscate651-2.66012.10083.3316.67
obfuscate17152-2.39310.85088.2411.76
obfuscate541-0.7759.30080.0020.00
obfuscate382612-1.4048.60868.4231.58
obfuscate30291-5.0318.10096.673.33
obfuscate1010.0007.2000.00100.00
obfuscate53521-1.9676.10098.111.89
obfuscate15150-8.1070.000100.000.00
obfuscate660-99.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-8.1070.000100.000.00
obfuscate660-99.8000.000100.000.00
obfuscate13130-1.2000.000100.000.00
obfuscate35350-4.7890.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.1140.000100.000.00
obfuscate220-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00
obfuscate770-1.4430.000100.000.00
obfuscate23230-1.2090.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.2000.00100.00
obfuscate382612-1.4048.60868.4231.58
obfuscate541-0.7759.30080.0020.00
obfuscate651-2.66012.10083.3316.67
obfuscate17152-2.39310.85088.2411.76
obfuscate981-1.33830.10088.8911.11
obfuscate30291-5.0318.10096.673.33
obfuscate53521-1.9676.10098.111.89
obfuscate2182153-0.00014.96798.621.38
obfuscate15150-8.1070.000100.000.00
obfuscate660-99.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 30.1 var:
Tue Mar 7 23:47:50 2023; Spam; 30.1; obfuscate; ; JUNK SM....Its our mandate. ndxkrmanc b j; ...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Tue Mar 7 08:20:52 2023; Mail; -107.6; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBN; ...

23 st Spam och 715 st Ham ger totalt 738 st Mail (03% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5565


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 8 11:37:00 EST 2023