&Nu Status


Mail log för 6 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22722160.38613.36797.362.64
obfuscate46451-4.20415.60097.832.17
obfuscate46460-2.1800.000100.000.00
obfuscate43430-1.2160.000100.000.00
obfuscate342410-1.5507.90070.5929.41
obfuscate24231-0.9708.10095.834.17
obfuscate24240-99.7420.000100.000.00
obfuscate24240-1.5790.000100.000.00
obfuscate23230-1.3130.000100.000.00
obfuscate21210-1.6670.000100.000.00
obfuscate20200-0.9750.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22722160.38613.36797.362.64
obfuscate46460-2.1800.000100.000.00
obfuscate46451-4.20415.60097.832.17
obfuscate43430-1.2160.000100.000.00
obfuscate24240-99.7420.000100.000.00
obfuscate24240-1.5790.000100.000.00
obfuscate342410-1.5507.90070.5929.41
obfuscate23230-1.3130.000100.000.00
obfuscate24231-0.9708.10095.834.17
obfuscate21210-1.6670.000100.000.00
obfuscate20200-0.9750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate342410-1.5507.90070.5929.41
obfuscate22722160.38613.36797.362.64
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate651-1.0206.00083.3316.67
obfuscate46451-4.20415.60097.832.17
obfuscate24231-0.9708.10095.834.17
obfuscate1010.00011.1000.00100.00
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate5500.7800.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate990-0.9670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-99.7420.000100.000.00
obfuscate12120-19.0330.000100.000.00
obfuscate15150-7.5530.000100.000.00
obfuscate330-7.0670.000100.000.00
obfuscate12120-5.2000.000100.000.00
obfuscate46451-4.20415.60097.832.17
obfuscate220-3.4000.000100.000.00
obfuscate46460-2.1800.000100.000.00
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate15150-1.9470.000100.000.00
obfuscate770-1.9430.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate46451-4.20415.60097.832.17
obfuscate22722160.38613.36797.362.64
obfuscate1010.00011.1000.00100.00
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate24231-0.9708.10095.834.17
obfuscate342410-1.5507.90070.5929.41
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate651-1.0206.00083.3316.67
obfuscate5500.7800.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate990-0.9670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5500.7800.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate990-0.9670.000100.000.00
obfuscate770-1.9430.000100.000.00
obfuscate15150-1.8930.000100.000.00
obfuscate660-0.2670.000100.000.00
obfuscate43430-1.2160.000100.000.00
obfuscate15150-1.6130.000100.000.00
obfuscate550-0.7400.000100.000.00
obfuscate12120-19.0330.000100.000.00
obfuscate23230-1.3130.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate1010.00011.1000.00100.00
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate342410-1.5507.90070.5929.41
obfuscate651-1.0206.00083.3316.67
obfuscate24231-0.9708.10095.834.17
obfuscate22722160.38613.36797.362.64
obfuscate46451-4.20415.60097.832.17
obfuscate5500.7800.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate990-0.9670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 28.8 var:
Mon Mar 6 07:24:11 2023; Spam; 28.8; obfuscate; Mnnliche Gesundheit ; JUNK UTF-8BUG90ZW56bWl0dGVsIEdSQVRJUyB0ZXN0ZW4; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Mar 6 03:59:55 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook Groups ; UTF-8BQmlyZ2l0dGEsIGR1IMOkcg; ...

22 st Spam och 701 st Ham ger totalt 723 st Mail (03% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.8818


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Mar 7 11:37:00 EST 2023