&Nu Status


Mail log för 5 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26726610.61515.60099.630.37
obfuscate46442-2.01811.50095.654.35
obfuscate40346-1.6918.16785.0015.00
obfuscate29272-2.13711.10093.106.90
obfuscate26260-1.1920.000100.000.00
obfuscate23221-3.73210.90095.654.35
obfuscate23230-1.1350.000100.000.00
obfuscate23221-1.6508.10095.654.35
obfuscate22220-1.3410.000100.000.00
obfuscate17170-99.8000.000100.000.00
obfuscate15150-1.9130.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26726610.61515.60099.630.37
obfuscate46442-2.01811.50095.654.35
obfuscate40346-1.6918.16785.0015.00
obfuscate29272-2.13711.10093.106.90
obfuscate26260-1.1920.000100.000.00
obfuscate23230-1.1350.000100.000.00
obfuscate23221-3.73210.90095.654.35
obfuscate22220-1.3410.000100.000.00
obfuscate23221-1.6508.10095.654.35
obfuscate17170-99.8000.000100.000.00
obfuscate15150-1.9130.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40346-1.6918.16785.0015.00
obfuscate29272-2.13711.10093.106.90
obfuscate46442-2.01811.50095.654.35
obfuscate23221-3.73210.90095.654.35
obfuscate26726610.61515.60099.630.37
obfuscate1091-1.8447.50090.0010.00
obfuscate431-2.70010.60075.0025.00
obfuscate23221-1.6508.10095.654.35
obfuscate12111-1.23610.60091.678.33
obfuscate660-1.6830.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-99.8000.000100.000.00
obfuscate10100-11.8000.000100.000.00
obfuscate12120-9.7580.000100.000.00
obfuscate220-6.6000.000100.000.00
obfuscate440-5.1750.000100.000.00
obfuscate23221-3.73210.90095.654.35
obfuscate110-2.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00
obfuscate431-2.70010.60075.0025.00
obfuscate14140-2.5210.000100.000.00
obfuscate880-2.2630.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26726610.61515.60099.630.37
obfuscate46442-2.01811.50095.654.35
obfuscate29272-2.13711.10093.106.90
obfuscate23221-3.73210.90095.654.35
obfuscate431-2.70010.60075.0025.00
obfuscate12111-1.23610.60091.678.33
obfuscate40346-1.6918.16785.0015.00
obfuscate23221-1.6508.10095.654.35
obfuscate1091-1.8447.50090.0010.00
obfuscate660-1.6830.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-1.6830.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate550-0.6400.000100.000.00
obfuscate550-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate22220-1.3410.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-2.70010.60075.0025.00
obfuscate40346-1.6918.16785.0015.00
obfuscate1091-1.8447.50090.0010.00
obfuscate12111-1.23610.60091.678.33
obfuscate29272-2.13711.10093.106.90
obfuscate23221-3.73210.90095.654.35
obfuscate46442-2.01811.50095.654.35
obfuscate23221-1.6508.10095.654.35
obfuscate26726610.61515.60099.630.37
obfuscate660-1.6830.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.6 var:
Sun Mar 5 21:18:45 2023; Spam; 15.6; obfuscate; utf-8B77yl77y077yj5Yip55So54Wn5Lya44K144O844OT44K5 ; JUNK utf-8B44CQ6YeN6KaB44CR...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Mar 5 00:00:33 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBGcmVkcmlrIExpbmRt; ...

16 st Spam och 674 st Ham ger totalt 690 st Mail (02% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.8437


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 6 11:37:00 EST 2023