&Nu Status


Mail log för 4 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1791781-0.03018.50099.440.56
obfuscate48453-1.92011.70093.756.25
obfuscate36360-2.7530.000100.000.00
obfuscate24177-1.4658.35770.8329.17
obfuscate17161-1.1068.30094.125.88
obfuscate16151-1.75318.20093.756.25
obfuscate16160-99.8000.000100.000.00
obfuscate14113-2.40012.06778.5721.43
obfuscate13130-17.2850.000100.000.00
obfuscate12120-2.9250.000100.000.00
obfuscate11110-0.7730.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1791781-0.03018.50099.440.56
obfuscate48453-1.92011.70093.756.25
obfuscate36360-2.7530.000100.000.00
obfuscate24177-1.4658.35770.8329.17
obfuscate17161-1.1068.30094.125.88
obfuscate16160-99.8000.000100.000.00
obfuscate16151-1.75318.20093.756.25
obfuscate13130-17.2850.000100.000.00
obfuscate12120-2.9250.000100.000.00
obfuscate14113-2.40012.06778.5721.43
obfuscate11110-0.7730.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24177-1.4658.35770.8329.17
obfuscate14113-2.40012.06778.5721.43
obfuscate48453-1.92011.70093.756.25
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate16151-1.75318.20093.756.25
obfuscate17161-1.1068.30094.125.88
obfuscate5411.77511.90080.0020.00
obfuscate1791781-0.03018.50099.440.56
obfuscate330-3.1330.000100.000.00
obfuscate990-13.1670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-99.8000.000100.000.00
obfuscate550-42.6200.000100.000.00
obfuscate13130-17.2850.000100.000.00
obfuscate990-13.1670.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate880-4.3500.000100.000.00
obfuscate220-4.0500.000100.000.00
obfuscate440-3.4000.000100.000.00
obfuscate330-3.1330.000100.000.00
obfuscate12120-2.9250.000100.000.00
obfuscate36360-2.7530.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1791781-0.03018.50099.440.56
obfuscate16151-1.75318.20093.756.25
obfuscate14113-2.40012.06778.5721.43
obfuscate5411.77511.90080.0020.00
obfuscate48453-1.92011.70093.756.25
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate24177-1.4658.35770.8329.17
obfuscate17161-1.1068.30094.125.88
obfuscate330-3.1330.000100.000.00
obfuscate990-13.1670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-3.1330.000100.000.00
obfuscate990-13.1670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate10100-0.7900.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate770-1.4140.000100.000.00
obfuscate440-3.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate550-42.6200.000100.000.00
obfuscate330-0.1330.000100.000.00
obfuscate440-1.1500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate24177-1.4658.35770.8329.17
obfuscate14113-2.40012.06778.5721.43
obfuscate5411.77511.90080.0020.00
obfuscate16151-1.75318.20093.756.25
obfuscate48453-1.92011.70093.756.25
obfuscate17161-1.1068.30094.125.88
obfuscate1791781-0.03018.50099.440.56
obfuscate330-3.1330.000100.000.00
obfuscate990-13.1670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 18.5 var:
Sat Mar 4 13:06:03 2023; Spam; 18.5; obfuscate; Victoria48 ; JUNK The longer I look at your pictures the more fire burns in my c...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Mar 4 07:33:57 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSWRhIEx1bmRncmVuIGhh; ...

18 st Spam och 489 st Ham ger totalt 507 st Mail (03% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.9056


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 5 11:37:00 EST 2023