&Nu Status


Mail log för 3 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24024000.3320.000100.000.00
obfuscate68653-1.71812.10095.594.41
obfuscate59590-2.4290.000100.000.00
obfuscate31301-1.75715.40096.773.23
obfuscate30219-1.6487.73370.0030.00
obfuscate25250-1.8640.000100.000.00
obfuscate22220-11.3820.000100.000.00
obfuscate22220-0.9320.000100.000.00
obfuscate19181-2.00611.50094.745.26
obfuscate17161-8.2759.20094.125.88
obfuscate16160-1.6500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24024000.3320.000100.000.00
obfuscate68653-1.71812.10095.594.41
obfuscate59590-2.4290.000100.000.00
obfuscate31301-1.75715.40096.773.23
obfuscate25250-1.8640.000100.000.00
obfuscate22220-11.3820.000100.000.00
obfuscate22220-0.9320.000100.000.00
obfuscate30219-1.6487.73370.0030.00
obfuscate19181-2.00611.50094.745.26
obfuscate17161-8.2759.20094.125.88
obfuscate16160-1.6500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30219-1.6487.73370.0030.00
obfuscate68653-1.71812.10095.594.41
obfuscate761-1.5506.40085.7114.29
obfuscate321-0.30012.40066.6733.33
obfuscate1091-1.1679.90090.0010.00
obfuscate17161-8.2759.20094.125.88
obfuscate31301-1.75715.40096.773.23
obfuscate19181-2.00611.50094.745.26
obfuscate15150-1.4070.000100.000.00
obfuscate25250-1.8640.000100.000.00
obfuscate24024000.3320.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-99.8000.000100.000.00
obfuscate10100-33.0100.000100.000.00
obfuscate22220-11.3820.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate17161-8.2759.20094.125.88
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate440-4.5250.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate660-3.0830.000100.000.00
obfuscate550-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31301-1.75715.40096.773.23
obfuscate321-0.30012.40066.6733.33
obfuscate68653-1.71812.10095.594.41
obfuscate19181-2.00611.50094.745.26
obfuscate1091-1.1679.90090.0010.00
obfuscate17161-8.2759.20094.125.88
obfuscate30219-1.6487.73370.0030.00
obfuscate761-1.5506.40085.7114.29
obfuscate15150-1.4070.000100.000.00
obfuscate25250-1.8640.000100.000.00
obfuscate24024000.3320.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-1.4070.000100.000.00
obfuscate25250-1.8640.000100.000.00
obfuscate24024000.3320.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00
obfuscate10100-33.0100.000100.000.00
obfuscate14140-2.6710.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate660-99.8000.000100.000.00
obfuscate770-0.2710.000100.000.00
obfuscate10100-1.7100.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-0.30012.40066.6733.33
obfuscate30219-1.6487.73370.0030.00
obfuscate761-1.5506.40085.7114.29
obfuscate1091-1.1679.90090.0010.00
obfuscate17161-8.2759.20094.125.88
obfuscate19181-2.00611.50094.745.26
obfuscate68653-1.71812.10095.594.41
obfuscate31301-1.75715.40096.773.23
obfuscate15150-1.4070.000100.000.00
obfuscate25250-1.8640.000100.000.00
obfuscate24024000.3320.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.4 var:
Fri Mar 3 19:30:51 2023; Spam; 15.4; obfuscate; Miss. Mackenzie Scott. Tuttle <@biz-proltd.com@graysonexcavating.com>; JUNK ; ...
Mest Ham med ratio -106.4 var:
Fri Mar 3 04:50:30 2023; Mail; -106.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8BWmFyYSBEYWhyaW5nZXIg; ...

18 st Spam och 704 st Ham ger totalt 722 st Mail (02% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.4833


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Mar 4 11:37:00 EST 2023