&Nu Status


Mail log för 2 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2232185-0.16512.96097.762.24
obfuscate67670-1.7340.000100.000.00
obfuscate56524-2.5818.77592.867.14
obfuscate37298-1.0178.21378.3821.62
obfuscate34340-19.0650.000100.000.00
obfuscate30300-1.9800.000100.000.00
obfuscate29272-5.6598.10093.106.90
obfuscate28262-2.04610.25092.867.14
obfuscate23230-2.1430.000100.000.00
obfuscate20200-1.5500.000100.000.00
obfuscate19190-1.6210.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2232185-0.16512.96097.762.24
obfuscate67670-1.7340.000100.000.00
obfuscate56524-2.5818.77592.867.14
obfuscate34340-19.0650.000100.000.00
obfuscate30300-1.9800.000100.000.00
obfuscate37298-1.0178.21378.3821.62
obfuscate29272-5.6598.10093.106.90
obfuscate28262-2.04610.25092.867.14
obfuscate23230-2.1430.000100.000.00
obfuscate20200-1.5500.000100.000.00
obfuscate19190-1.6210.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate37298-1.0178.21378.3821.62
obfuscate2232185-0.16512.96097.762.24
obfuscate56524-2.5818.77592.867.14
obfuscate28262-2.04610.25092.867.14
obfuscate29272-5.6598.10093.106.90
obfuscate18171-6.84715.20094.445.56
obfuscate211-6.90020.60050.0050.00
obfuscate17161-2.0879.00094.125.88
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.8000.000100.000.00
obfuscate34340-19.0650.000100.000.00
obfuscate211-6.90020.60050.0050.00
obfuscate18171-6.84715.20094.445.56
obfuscate29272-5.6598.10093.106.90
obfuscate880-5.1620.000100.000.00
obfuscate550-3.8200.000100.000.00
obfuscate440-3.4500.000100.000.00
obfuscate330-3.2330.000100.000.00
obfuscate440-3.2250.000100.000.00
obfuscate56524-2.5818.77592.867.14

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-6.90020.60050.0050.00
obfuscate18171-6.84715.20094.445.56
obfuscate2232185-0.16512.96097.762.24
obfuscate28262-2.04610.25092.867.14
obfuscate17161-2.0879.00094.125.88
obfuscate56524-2.5818.77592.867.14
obfuscate37298-1.0178.21378.3821.62
obfuscate29272-5.6598.10093.106.90
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate12120-0.9580.000100.000.00
obfuscate16160-0.8370.000100.000.00
obfuscate34340-19.0650.000100.000.00
obfuscate660-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate20200-1.5500.000100.000.00
obfuscate30300-1.9800.000100.000.00
obfuscate14140-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-6.90020.60050.0050.00
obfuscate37298-1.0178.21378.3821.62
obfuscate28262-2.04610.25092.867.14
obfuscate56524-2.5818.77592.867.14
obfuscate29272-5.6598.10093.106.90
obfuscate17161-2.0879.00094.125.88
obfuscate18171-6.84715.20094.445.56
obfuscate2232185-0.16512.96097.762.24
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.6 var:
Thu Mar 2 05:23:45 2023; Spam; 20.6; obfuscate; Blessing Samuel ; JUNK Greetings Selamlar; ...
Mest Ham med ratio -107.5 var:
Thu Mar 2 11:21:13 2023; Mail; -107.5; obfuscate; Facebook ; Du har 2 aviseringar om Magnus och andra; ...

24 st Spam och 752 st Ham ger totalt 776 st Mail (03% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2958


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 3 11:37:00 EST 2023