&Nu Status


Mail log för 1 Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1951923-0.24112.66798.461.54
obfuscate75714-2.12411.95094.675.33
obfuscate56560-2.0050.000100.000.00
obfuscate42366-2.0257.75085.7114.29
obfuscate34331-4.8159.90097.062.94
obfuscate30282-1.3646.30093.336.67
obfuscate25250-2.4240.000100.000.00
obfuscate24240-1.3920.000100.000.00
obfuscate22220-1.2910.000100.000.00
obfuscate22211-1.2058.40095.454.55
obfuscate19190-7.5890.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1951923-0.24112.66798.461.54
obfuscate75714-2.12411.95094.675.33
obfuscate56560-2.0050.000100.000.00
obfuscate42366-2.0257.75085.7114.29
obfuscate34331-4.8159.90097.062.94
obfuscate30282-1.3646.30093.336.67
obfuscate25250-2.4240.000100.000.00
obfuscate24240-1.3920.000100.000.00
obfuscate22220-1.2910.000100.000.00
obfuscate22211-1.2058.40095.454.55
obfuscate19190-7.5890.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate42366-2.0257.75085.7114.29
obfuscate75714-2.12411.95094.675.33
obfuscate1951923-0.24112.66798.461.54
obfuscate30282-1.3646.30093.336.67
obfuscate4312.26712.40075.0025.00
obfuscate651-2.0608.10083.3316.67
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate13121-0.12511.10092.317.69
obfuscate1091-14.2449.00090.0010.00
obfuscate34331-4.8159.90097.062.94
obfuscate871-1.78612.00087.5012.50

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-20.9380.000100.000.00
obfuscate880-15.4880.000100.000.00
obfuscate1091-14.2449.00090.0010.00
obfuscate19190-7.5890.000100.000.00
obfuscate10100-5.2300.000100.000.00
obfuscate34331-4.8159.90097.062.94
obfuscate330-4.3330.000100.000.00
obfuscate330-3.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate660-2.4670.000100.000.00
obfuscate25250-2.4240.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1951923-0.24112.66798.461.54
obfuscate4312.26712.40075.0025.00
obfuscate871-1.78612.00087.5012.50
obfuscate75714-2.12411.95094.675.33
obfuscate13121-0.12511.10092.317.69
obfuscate34331-4.8159.90097.062.94
obfuscate211-1.8009.80050.0050.00
obfuscate1091-14.2449.00090.0010.00
obfuscate22211-1.2058.40095.454.55
obfuscate651-2.0608.10083.3316.67
obfuscate42366-2.0257.75085.7114.29

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate10100-5.2300.000100.000.00
obfuscate770-1.2570.000100.000.00
obfuscate25250-2.4240.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate17170-1.4760.000100.000.00
obfuscate330-3.4000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate770-2.1710.000100.000.00
obfuscate660-2.4670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate211-1.8009.80050.0050.00
obfuscate4312.26712.40075.0025.00
obfuscate651-2.0608.10083.3316.67
obfuscate42366-2.0257.75085.7114.29
obfuscate871-1.78612.00087.5012.50
obfuscate1091-14.2449.00090.0010.00
obfuscate13121-0.12511.10092.317.69
obfuscate30282-1.3646.30093.336.67
obfuscate75714-2.12411.95094.675.33
obfuscate22211-1.2058.40095.454.55

Mest Spam med ratio 19.3 var:
Wed Mar 1 23:09:54 2023; Spam; 19.3; obfuscate; Irina Sand ; JUNK You know I cant dance at all. But you seem to be quite good at ...
Mest Ham med ratio -109 var:
Wed Mar 1 08:33:35 2023; Mail; -109; obfuscate; Facebook Birthdays ; UTF-8B8JOgiBGcmVkcmlrIEF4ZWxs; ...

24 st Spam och 735 st Ham ger totalt 759 st Mail (03% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.6833


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Mar 2 11:37:00 EST 2023