&Nu Status


Mail log för Mars - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6615654570-0.69519.11498.941.06
obfuscate1642163012-2.1808.83399.270.73
obfuscate1441136576-3.40711.03994.735.27
obfuscate1030803227-2.3548.10677.9622.04
obfuscate9179143-10.9118.66799.670.33
obfuscate84382122-2.00211.31897.392.61
obfuscate72469232-2.19210.71995.584.42
obfuscate6996936-1.4168.00099.140.86
obfuscate6606582-1.9518.50099.700.30
obfuscate6416329-2.7189.11198.601.40
obfuscate6326275-1.70734.40099.210.79

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6615654570-0.69519.11498.941.06
obfuscate1642163012-2.1808.83399.270.73
obfuscate1441136576-3.40711.03994.735.27
obfuscate9179143-10.9118.66799.670.33
obfuscate84382122-2.00211.31897.392.61
obfuscate1030803227-2.3548.10677.9622.04
obfuscate6996936-1.4168.00099.140.86
obfuscate72469232-2.19210.71995.584.42
obfuscate6606582-1.9518.50099.700.30
obfuscate6416329-2.7189.11198.601.40
obfuscate6326275-1.70734.40099.210.79

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1030803227-2.3548.10677.9622.04
obfuscate1441136576-3.40711.03994.735.27
obfuscate6615654570-0.69519.11498.941.06
obfuscate72469232-2.19210.71995.584.42
obfuscate84382122-2.00211.31897.392.61
obfuscate49247814-5.02711.78697.152.85
obfuscate1642163012-2.1808.83399.270.73
obfuscate564511-0.13311.81880.3619.64
obfuscate3042959-1.0956.77897.042.96
obfuscate6416329-2.7189.11198.601.40
obfuscate524391.62821.66782.6917.31

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-104.6670.000100.000.00
obfuscate3303300-99.6910.000100.000.00
obfuscate84840-29.0120.000100.000.00
obfuscate4694681-19.02810.00099.790.21
obfuscate42411-14.1719.00097.622.38
obfuscate3623593-11.0758.66799.170.83
obfuscate9179143-10.9118.66799.670.33
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate41338-8.36435.25080.4919.51
obfuscate3593590-6.5430.000100.000.00
obfuscate49247814-5.02711.78697.152.85

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23221-1.04537.00095.654.35
obfuscate41338-8.36435.25080.4919.51
obfuscate6326275-1.70734.40099.210.79
obfuscate1291272-2.76425.00098.451.55
obfuscate1151105-1.66423.80095.654.35
obfuscate1581544-3.01923.75097.472.53
obfuscate651-0.40022.00083.3316.67
obfuscate524391.62821.66782.6917.31
obfuscate6615654570-0.69519.11498.941.06
obfuscate1951905-4.47917.40097.442.56
obfuscate31301-2.10017.00096.773.23

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-1.1000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate25250-4.0400.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.5000.000100.000.00
obfuscate3303300-99.6910.000100.000.00
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate42242200.2040.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00011.0000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate3125.0008.50033.3366.67
obfuscate4220.00010.00050.0050.00
obfuscate5323.0006.50060.0040.00
obfuscate3212.00011.00066.6733.33
obfuscate1030803227-2.3548.10677.9622.04
obfuscate541-1.5006.00080.0020.00
obfuscate564511-0.13311.81880.3619.64
obfuscate41338-8.36435.25080.4919.51

Mest Spam med ratio 49.6 var:
Thu Mar 23 01:12:28 2023; Spam; 49.6; obfuscate; ; JUNK Reminder. Pay the debt within two days.;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Mar 4 07:33:57 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSWRhIEx1bmRncmVuIGhh;

569 st Spam och 21420 st Ham ger totalt 21989 st Mail (02% spam) till 87 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.7065


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Apr 2 11:42:00 EDT 2023