&Nu Status


Mail log för Februari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6337629344-0.51815.29599.310.69
obfuscate1496144551-2.96810.88296.593.41
obfuscate1379136811-2.2307.81899.200.80
obfuscate83574887-3.2917.48389.5810.42
obfuscate76274715-1.69112.93398.031.97
obfuscate7327257-6.3018.57199.040.96
obfuscate6956941-9.2188.00099.860.14
obfuscate61659323-1.87210.87096.273.73
obfuscate6035985-1.53710.00099.170.83
obfuscate5585562-1.4539.50099.640.36
obfuscate5535530-1.6290.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6337629344-0.51815.29599.310.69
obfuscate1496144551-2.96810.88296.593.41
obfuscate1379136811-2.2307.81899.200.80
obfuscate83574887-3.2917.48389.5810.42
obfuscate76274715-1.69112.93398.031.97
obfuscate7327257-6.3018.57199.040.96
obfuscate6956941-9.2188.00099.860.14
obfuscate6035985-1.53710.00099.170.83
obfuscate61659323-1.87210.87096.273.73
obfuscate5585562-1.4539.50099.640.36
obfuscate5535530-1.6290.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate83574887-3.2917.48389.5810.42
obfuscate1496144551-2.96810.88296.593.41
obfuscate6337629344-0.51815.29599.310.69
obfuscate61659323-1.87210.87096.273.73
obfuscate7051191.49012.15872.8627.14
obfuscate76274715-1.69112.93398.031.97
obfuscate1379136811-2.2307.81899.200.80
obfuscate2612529-1.2027.55696.553.45
obfuscate7327257-6.3018.57199.040.96
obfuscate1481426-2.1139.33395.954.05
obfuscate2222166-3.38024.16797.302.70

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1291290-99.6820.000100.000.00
obfuscate61610-33.7210.000100.000.00
obfuscate55550-27.6360.000100.000.00
obfuscate32311-13.38716.00096.883.12
obfuscate550-11.6000.000100.000.00
obfuscate4304255-10.76010.40098.841.16
obfuscate1591563-9.7059.66798.111.89
obfuscate6956941-9.2188.00099.860.14
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate7327257-6.3018.57199.040.96
obfuscate110-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate131031.40028.00076.9223.08
obfuscate2222166-3.38024.16797.302.70
obfuscate3030.00018.3330.00100.00
obfuscate2020.00016.5000.00100.00
obfuscate32311-13.38716.00096.883.12
obfuscate6337629344-0.51815.29599.310.69
obfuscate31292-4.00015.00093.556.45
obfuscate2542522-2.14715.00099.210.79
obfuscate1131085-2.94414.80095.584.42
obfuscate8710.71413.00087.5012.50
obfuscate1010.00013.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5535530-1.6290.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate880-0.1250.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate31310-2.6130.000100.000.00
obfuscate550-11.6000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00
obfuscate16160-1.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00018.3330.00100.00
obfuscate2020.00016.5000.00100.00
obfuscate3030.0007.6670.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate2114.00012.00050.0050.00
obfuscate7051191.49012.15872.8627.14
obfuscate131031.40028.00076.9223.08
obfuscate8710.71413.00087.5012.50
obfuscate83574887-3.2917.48389.5810.42
obfuscate31292-4.00015.00093.556.45

Mest Spam med ratio 44.4 var:
Thu Feb 2 08:57:37 2023; Spam; 44.4; obfuscate; MetaMask ; JUNK utf-8BTWV0YU1hc2so44Oh44K44Oe44K544KvKSDjgqjgqTjg4Pjgq8utf-8B5pys5Lq656K66KqN;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Feb 1 05:44:33 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BNzcwMTAwIMOkciBkaW4gaw;

336 st Spam och 19315 st Ham ger totalt 19651 st Mail (01% spam) till 95 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.0357


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Mar 2 11:42:00 EST 2023