&Nu Status


Mail log för 23 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1681671-0.1199.90099.400.60
obfuscate58544-2.50010.92593.106.90
obfuscate44440-2.2410.000100.000.00
obfuscate27270-4.8410.000100.000.00
obfuscate27270-1.9220.000100.000.00
obfuscate272700.2000.000100.000.00
obfuscate26260-1.7920.000100.000.00
obfuscate22220-1.3500.000100.000.00
obfuscate21210-1.5380.000100.000.00
obfuscate20200-2.2350.000100.000.00
obfuscate20191-1.9329.60095.005.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1681671-0.1199.90099.400.60
obfuscate58544-2.50010.92593.106.90
obfuscate44440-2.2410.000100.000.00
obfuscate27270-4.8410.000100.000.00
obfuscate27270-1.9220.000100.000.00
obfuscate272700.2000.000100.000.00
obfuscate26260-1.7920.000100.000.00
obfuscate22220-1.3500.000100.000.00
obfuscate21210-1.5380.000100.000.00
obfuscate20200-2.2350.000100.000.00
obfuscate20191-1.9329.60095.005.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate58544-2.50010.92593.106.90
obfuscate1681671-0.1199.90099.400.60
obfuscate20191-1.9329.60095.005.00
obfuscate44440-2.2410.000100.000.00
obfuscate550-5.2800.000100.000.00
obfuscate16160-1.9810.000100.000.00
obfuscate27270-4.8410.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate13130-2.7150.000100.000.00
obfuscate13130-1.5310.000100.000.00
obfuscate22220-1.3500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-54.2000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate550-5.2800.000100.000.00
obfuscate27270-4.8410.000100.000.00
obfuscate330-4.3330.000100.000.00
obfuscate660-4.0170.000100.000.00
obfuscate220-3.8000.000100.000.00
obfuscate330-3.4000.000100.000.00
obfuscate13130-2.7150.000100.000.00
obfuscate880-2.6750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate58544-2.50010.92593.106.90
obfuscate1681671-0.1199.90099.400.60
obfuscate20191-1.9329.60095.005.00
obfuscate44440-2.2410.000100.000.00
obfuscate550-5.2800.000100.000.00
obfuscate16160-1.9810.000100.000.00
obfuscate27270-4.8410.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate13130-2.7150.000100.000.00
obfuscate13130-1.5310.000100.000.00
obfuscate22220-1.3500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44440-2.2410.000100.000.00
obfuscate550-5.2800.000100.000.00
obfuscate16160-1.9810.000100.000.00
obfuscate27270-4.8410.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate13130-2.7150.000100.000.00
obfuscate13130-1.5310.000100.000.00
obfuscate22220-1.3500.000100.000.00
obfuscate27270-1.9220.000100.000.00
obfuscate220-54.2000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate58544-2.50010.92593.106.90
obfuscate20191-1.9329.60095.005.00
obfuscate1681671-0.1199.90099.400.60
obfuscate44440-2.2410.000100.000.00
obfuscate550-5.2800.000100.000.00
obfuscate16160-1.9810.000100.000.00
obfuscate27270-4.8410.000100.000.00
obfuscate220-1.1500.000100.000.00
obfuscate13130-2.7150.000100.000.00
obfuscate13130-1.5310.000100.000.00
obfuscate22220-1.3500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Mon Jan 23 10:47:29 2023; Spam; 12.4; obfuscate; Kundsupport ; JUNK UTF-8QHej212020Ditt20abonnemang20har20lC3B6pt20ut UTF-8Q2C20v...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Mon Jan 23 00:38:06 2023; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook Birthdays ; UTF-8B8JOgiBJdCdzIEVsbGVuIFNt; ...

6 st Spam och 653 st Ham ger totalt 659 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 24 11:37:00 EST 2023