&Nu Status


Mail log för 22 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1811810-0.6290.000100.000.00
obfuscate45450-2.7180.000100.000.00
obfuscate40400-2.0430.000100.000.00
obfuscate33321-2.5698.90096.973.03
obfuscate282800.2000.000100.000.00
obfuscate28262-2.6088.10092.867.14
obfuscate23230-1.5300.000100.000.00
obfuscate22220-29.5410.000100.000.00
obfuscate21210-1.5810.000100.000.00
obfuscate17170-2.5590.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1811810-0.6290.000100.000.00
obfuscate45450-2.7180.000100.000.00
obfuscate40400-2.0430.000100.000.00
obfuscate33321-2.5698.90096.973.03
obfuscate282800.2000.000100.000.00
obfuscate28262-2.6088.10092.867.14
obfuscate23230-1.5300.000100.000.00
obfuscate22220-29.5410.000100.000.00
obfuscate21210-1.5810.000100.000.00
obfuscate17170-2.5590.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28262-2.6088.10092.867.14
obfuscate33321-2.5698.90096.973.03
obfuscate15141-1.8508.10093.336.67
obfuscate11101-1.7208.10090.919.09
obfuscate10100-21.7100.000100.000.00
obfuscate10100-0.9100.000100.000.00
obfuscate770-1.1710.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate21210-1.5810.000100.000.00
obfuscate770-2.7570.000100.000.00
obfuscate330-1.8670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-36.3670.000100.000.00
obfuscate22220-29.5410.000100.000.00
obfuscate14140-24.5000.000100.000.00
obfuscate10100-21.7100.000100.000.00
obfuscate660-18.4500.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate220-5.4000.000100.000.00
obfuscate330-4.1670.000100.000.00
obfuscate770-2.7570.000100.000.00
obfuscate45450-2.7180.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33321-2.5698.90096.973.03
obfuscate28262-2.6088.10092.867.14
obfuscate15141-1.8508.10093.336.67
obfuscate11101-1.7208.10090.919.09
obfuscate10100-21.7100.000100.000.00
obfuscate10100-0.9100.000100.000.00
obfuscate770-1.1710.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate21210-1.5810.000100.000.00
obfuscate770-2.7570.000100.000.00
obfuscate330-1.8670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-21.7100.000100.000.00
obfuscate10100-0.9100.000100.000.00
obfuscate770-1.1710.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate21210-1.5810.000100.000.00
obfuscate770-2.7570.000100.000.00
obfuscate330-1.8670.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate330-36.3670.000100.000.00
obfuscate282800.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11101-1.7208.10090.919.09
obfuscate28262-2.6088.10092.867.14
obfuscate15141-1.8508.10093.336.67
obfuscate33321-2.5698.90096.973.03
obfuscate10100-21.7100.000100.000.00
obfuscate10100-0.9100.000100.000.00
obfuscate770-1.1710.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate21210-1.5810.000100.000.00
obfuscate770-2.7570.000100.000.00
obfuscate330-1.8670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.9 var:
Sun Jan 22 02:30:40 2023; Spam; 8.9; obfuscate; Steve Madden Sweden ; JUNK SALE UP TO 60 15 EXTRA OFF ALL SALE ITEMS UTF-8B8JUpQ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Jan 22 01:15:43 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook Birthdays ; UTF-8B8JOgiBJdCdzIEFubmEtQ2xh; ...

5 st Spam och 590 st Ham ger totalt 595 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 23 11:37:00 EST 2023