&Nu Status


Mail log för 21 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2092090-0.9790.000100.000.00
obfuscate33321-3.9138.10096.973.03
obfuscate30300-3.4100.000100.000.00
obfuscate292900.2000.000100.000.00
obfuscate27270-9.1850.000100.000.00
obfuscate21210-1.6380.000100.000.00
obfuscate20200-1.7450.000100.000.00
obfuscate15150-1.8330.000100.000.00
obfuscate13130-35.0460.000100.000.00
obfuscate13130-33.4080.000100.000.00
obfuscate12120-3.3250.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2092090-0.9790.000100.000.00
obfuscate33321-3.9138.10096.973.03
obfuscate30300-3.4100.000100.000.00
obfuscate292900.2000.000100.000.00
obfuscate27270-9.1850.000100.000.00
obfuscate21210-1.6380.000100.000.00
obfuscate20200-1.7450.000100.000.00
obfuscate15150-1.8330.000100.000.00
obfuscate13130-35.0460.000100.000.00
obfuscate13130-33.4080.000100.000.00
obfuscate12120-3.3250.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33321-3.9138.10096.973.03
obfuscate651-2.4208.40083.3316.67
obfuscate1010.0006.4000.00100.00
obfuscate330-0.8670.000100.000.00
obfuscate292900.2000.000100.000.00
obfuscate440-27.4000.000100.000.00
obfuscate220-53.2000.000100.000.00
obfuscate550-3.8000.000100.000.00
obfuscate15150-1.8330.000100.000.00
obfuscate12120-3.3250.000100.000.00
obfuscate13130-35.0460.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-53.2000.000100.000.00
obfuscate13130-35.0460.000100.000.00
obfuscate13130-33.4080.000100.000.00
obfuscate440-27.4000.000100.000.00
obfuscate110-11.4000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate27270-9.1850.000100.000.00
obfuscate110-9.1000.000100.000.00
obfuscate330-6.4330.000100.000.00
obfuscate33321-3.9138.10096.973.03

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-2.4208.40083.3316.67
obfuscate33321-3.9138.10096.973.03
obfuscate1010.0006.4000.00100.00
obfuscate330-0.8670.000100.000.00
obfuscate292900.2000.000100.000.00
obfuscate440-27.4000.000100.000.00
obfuscate220-53.2000.000100.000.00
obfuscate550-3.8000.000100.000.00
obfuscate15150-1.8330.000100.000.00
obfuscate12120-3.3250.000100.000.00
obfuscate13130-35.0460.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.8670.000100.000.00
obfuscate292900.2000.000100.000.00
obfuscate440-27.4000.000100.000.00
obfuscate220-53.2000.000100.000.00
obfuscate550-3.8000.000100.000.00
obfuscate15150-1.8330.000100.000.00
obfuscate12120-3.3250.000100.000.00
obfuscate13130-35.0460.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate330-6.4330.000100.000.00
obfuscate110-9.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.4000.00100.00
obfuscate651-2.4208.40083.3316.67
obfuscate33321-3.9138.10096.973.03
obfuscate330-0.8670.000100.000.00
obfuscate292900.2000.000100.000.00
obfuscate440-27.4000.000100.000.00
obfuscate220-53.2000.000100.000.00
obfuscate550-3.8000.000100.000.00
obfuscate15150-1.8330.000100.000.00
obfuscate12120-3.3250.000100.000.00
obfuscate13130-35.0460.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.4 var:
Sat Jan 21 06:03:51 2023; Spam; 8.4; obfuscate; Smarta Prylar ; JUNK Kraftfull pannlampa - lyser upp ordentligt; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Jan 21 05:01:28 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU3VhZCBGcmVpaiBoYXIg; ...

3 st Spam och 522 st Ham ger totalt 525 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.6333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 22 11:37:00 EST 2023