&Nu Status


Mail log för 20 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112101-1.2067.00099.530.47
obfuscate49490-2.7710.000100.000.00
obfuscate43430-6.6910.000100.000.00
obfuscate41401-6.5408.10097.562.44
obfuscate272700.3040.000100.000.00
obfuscate27261-1.88129.00096.303.70
obfuscate25241-2.24213.20096.004.00
obfuscate23230-1.8780.000100.000.00
obfuscate21201-1.51010.20095.244.76
obfuscate20200-6.9800.000100.000.00
obfuscate19190-2.0050.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112101-1.2067.00099.530.47
obfuscate49490-2.7710.000100.000.00
obfuscate43430-6.6910.000100.000.00
obfuscate41401-6.5408.10097.562.44
obfuscate272700.3040.000100.000.00
obfuscate27261-1.88129.00096.303.70
obfuscate25241-2.24213.20096.004.00
obfuscate23230-1.8780.000100.000.00
obfuscate21201-1.51010.20095.244.76
obfuscate20200-6.9800.000100.000.00
obfuscate19190-2.0050.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate41401-6.5408.10097.562.44
obfuscate21201-1.51010.20095.244.76
obfuscate2112101-1.2067.00099.530.47
obfuscate11101-1.5808.40090.919.09
obfuscate25241-2.24213.20096.004.00
obfuscate431-7.7008.60075.0025.00
obfuscate27261-1.88129.00096.303.70
obfuscate770-1.1860.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-2.4330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-99.9000.000100.000.00
obfuscate19190-17.7580.000100.000.00
obfuscate14140-8.8790.000100.000.00
obfuscate330-8.3000.000100.000.00
obfuscate431-7.7008.60075.0025.00
obfuscate20200-6.9800.000100.000.00
obfuscate43430-6.6910.000100.000.00
obfuscate41401-6.5408.10097.562.44
obfuscate220-5.1000.000100.000.00
obfuscate330-4.2330.000100.000.00
obfuscate550-4.1800.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27261-1.88129.00096.303.70
obfuscate25241-2.24213.20096.004.00
obfuscate21201-1.51010.20095.244.76
obfuscate431-7.7008.60075.0025.00
obfuscate11101-1.5808.40090.919.09
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate41401-6.5408.10097.562.44
obfuscate2112101-1.2067.00099.530.47
obfuscate770-1.1860.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-2.4330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-1.1860.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-2.4330.000100.000.00
obfuscate11110-0.3360.000100.000.00
obfuscate990-2.6890.000100.000.00
obfuscate19190-2.0050.000100.000.00
obfuscate19190-2.4000.000100.000.00
obfuscate3302.0330.000100.000.00
obfuscate19190-17.7580.000100.000.00
obfuscate330-4.2330.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate431-7.7008.60075.0025.00
obfuscate11101-1.5808.40090.919.09
obfuscate21201-1.51010.20095.244.76
obfuscate25241-2.24213.20096.004.00
obfuscate27261-1.88129.00096.303.70
obfuscate41401-6.5408.10097.562.44
obfuscate2112101-1.2067.00099.530.47
obfuscate770-1.1860.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-2.4330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 29 var:
Fri Jan 20 13:32:27 2023; Spam; 29; obfuscate; joensson@och.nu ; JUNK Sex; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Jan 20 04:01:17 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BQ2Fyb2xpbmUgTGluZGJs; ...

8 st Spam och 684 st Ham ger totalt 692 st Mail (01% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.6000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 21 11:37:00 EST 2023