&Nu Status


Mail log för 19 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1971961-0.7657.00099.490.51
obfuscate61601-4.3289.60098.361.64
obfuscate60600-2.4530.000100.000.00
obfuscate40400-1.6450.000100.000.00
obfuscate34340-11.0350.000100.000.00
obfuscate33312-2.24218.40093.946.06
obfuscate27261-2.6428.10096.303.70
obfuscate27270-3.1480.000100.000.00
obfuscate25250-2.3000.000100.000.00
obfuscate25250-1.5160.000100.000.00
obfuscate23230-2.0910.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1971961-0.7657.00099.490.51
obfuscate60600-2.4530.000100.000.00
obfuscate61601-4.3289.60098.361.64
obfuscate40400-1.6450.000100.000.00
obfuscate34340-11.0350.000100.000.00
obfuscate33312-2.24218.40093.946.06
obfuscate27270-3.1480.000100.000.00
obfuscate27261-2.6428.10096.303.70
obfuscate25250-2.3000.000100.000.00
obfuscate25250-1.5160.000100.000.00
obfuscate23230-2.0910.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33312-2.24218.40093.946.06
obfuscate1971961-0.7657.00099.490.51
obfuscate761-4.0178.40085.7114.29
obfuscate61601-4.3289.60098.361.64
obfuscate27261-2.6428.10096.303.70
obfuscate330-1.9330.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00
obfuscate22220-2.0140.000100.000.00
obfuscate880-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-99.9000.000100.000.00
obfuscate16160-20.9440.000100.000.00
obfuscate34340-11.0350.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate110-6.5000.000100.000.00
obfuscate330-4.7330.000100.000.00
obfuscate61601-4.3289.60098.361.64
obfuscate761-4.0178.40085.7114.29
obfuscate27270-3.1480.000100.000.00
obfuscate660-3.0500.000100.000.00
obfuscate27261-2.6428.10096.303.70

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33312-2.24218.40093.946.06
obfuscate61601-4.3289.60098.361.64
obfuscate761-4.0178.40085.7114.29
obfuscate27261-2.6428.10096.303.70
obfuscate1971961-0.7657.00099.490.51
obfuscate330-1.9330.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00
obfuscate22220-2.0140.000100.000.00
obfuscate880-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.9330.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00
obfuscate22220-2.0140.000100.000.00
obfuscate880-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate161600.2000.000100.000.00
obfuscate40400-1.6450.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate60600-2.4530.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-4.0178.40085.7114.29
obfuscate33312-2.24218.40093.946.06
obfuscate27261-2.6428.10096.303.70
obfuscate61601-4.3289.60098.361.64
obfuscate1971961-0.7657.00099.490.51
obfuscate330-1.9330.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00
obfuscate22220-2.0140.000100.000.00
obfuscate880-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 28.7 var:
Thu Jan 19 12:41:58 2023; Spam; 28.7; obfuscate; ak@och.nu ; JUNK Sex; ...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Thu Jan 19 04:59:32 2023; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BUmFtaSBJcmFrIGhhciBn; ...

6 st Spam och 752 st Ham ger totalt 758 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.6500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 20 11:37:00 EST 2023