&Nu Status


Mail log för 18 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2552550-1.5700.000100.000.00
obfuscate62611-4.78412.10098.391.61
obfuscate50500-2.6520.000100.000.00
obfuscate31310-2.2060.000100.000.00
obfuscate28280-1.2500.000100.000.00
obfuscate24240-19.1620.000100.000.00
obfuscate23230-1.5910.000100.000.00
obfuscate23230-1.5170.000100.000.00
obfuscate21210-2.5710.000100.000.00
obfuscate21210-6.5950.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2552550-1.5700.000100.000.00
obfuscate62611-4.78412.10098.391.61
obfuscate50500-2.6520.000100.000.00
obfuscate31310-2.2060.000100.000.00
obfuscate28280-1.2500.000100.000.00
obfuscate24240-19.1620.000100.000.00
obfuscate23230-1.5910.000100.000.00
obfuscate23230-1.5170.000100.000.00
obfuscate21210-2.5710.000100.000.00
obfuscate21210-6.5950.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate62611-4.78412.10098.391.61
obfuscate5410.0506.90080.0020.00
obfuscate23230-1.5910.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate23230-1.5170.000100.000.00
obfuscate330-40.9000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-2.5710.000100.000.00
obfuscate440-5.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-40.9000.000100.000.00
obfuscate990-23.4000.000100.000.00
obfuscate24240-19.1620.000100.000.00
obfuscate110-17.0000.000100.000.00
obfuscate110-11.4000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate16160-8.4880.000100.000.00
obfuscate21210-6.5950.000100.000.00
obfuscate440-5.5000.000100.000.00
obfuscate62611-4.78412.10098.391.61

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate62611-4.78412.10098.391.61
obfuscate5410.0506.90080.0020.00
obfuscate23230-1.5910.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate23230-1.5170.000100.000.00
obfuscate330-40.9000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-2.5710.000100.000.00
obfuscate440-5.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23230-1.5910.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate23230-1.5170.000100.000.00
obfuscate330-40.9000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-2.5710.000100.000.00
obfuscate440-5.5000.000100.000.00
obfuscate16160-8.4880.000100.000.00
obfuscate440-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5410.0506.90080.0020.00
obfuscate62611-4.78412.10098.391.61
obfuscate23230-1.5910.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate23230-1.5170.000100.000.00
obfuscate330-40.9000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-2.5710.000100.000.00
obfuscate440-5.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.1 var:
Wed Jan 18 19:36:33 2023; Spam; 12.1; obfuscate; Kundsupport ; JUNK UTF-8QHej212020Ditt20abonnemang20har20lC3B6pt20ut UTF-8Q2C20vC3A4nligen20fC3B6...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Jan 18 02:03:29 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook Birthdays ; UTF-8B8JOgiBJdCdzIE5lbyBLZWxs; ...

2 st Spam och 765 st Ham ger totalt 767 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 19 11:37:00 EST 2023