&Nu Status


Mail log för 17 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20720520.00313.15099.030.97
obfuscate49490-2.4510.000100.000.00
obfuscate48480-2.0440.000100.000.00
obfuscate27270-5.0560.000100.000.00
obfuscate25250-1.2320.000100.000.00
obfuscate25250-1.8160.000100.000.00
obfuscate25241-1.99210.40096.004.00
obfuscate22220-1.2550.000100.000.00
obfuscate22220-1.7550.000100.000.00
obfuscate19190-1.1110.000100.000.00
obfuscate16160-1.0190.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20720520.00313.15099.030.97
obfuscate49490-2.4510.000100.000.00
obfuscate48480-2.0440.000100.000.00
obfuscate27270-5.0560.000100.000.00
obfuscate25250-1.2320.000100.000.00
obfuscate25250-1.8160.000100.000.00
obfuscate25241-1.99210.40096.004.00
obfuscate22220-1.2550.000100.000.00
obfuscate22220-1.7550.000100.000.00
obfuscate19190-1.1110.000100.000.00
obfuscate16160-1.0190.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate532-35.1336.20060.0040.00
obfuscate20720520.00313.15099.030.97
obfuscate2112.40012.30050.0050.00
obfuscate25241-1.99210.40096.004.00
obfuscate880-14.6370.000100.000.00
obfuscate220-53.3500.000100.000.00
obfuscate14140-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.5500.000100.000.00
obfuscate11110-1.6550.000100.000.00
obfuscate880-4.2250.000100.000.00
obfuscate27270-5.0560.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-53.3500.000100.000.00
obfuscate532-35.1336.20060.0040.00
obfuscate550-21.6200.000100.000.00
obfuscate880-14.6370.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate27270-5.0560.000100.000.00
obfuscate880-4.2250.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate49490-2.4510.000100.000.00
obfuscate770-2.2290.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20720520.00313.15099.030.97
obfuscate2112.40012.30050.0050.00
obfuscate25241-1.99210.40096.004.00
obfuscate532-35.1336.20060.0040.00
obfuscate880-14.6370.000100.000.00
obfuscate220-53.3500.000100.000.00
obfuscate14140-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.5500.000100.000.00
obfuscate11110-1.6550.000100.000.00
obfuscate880-4.2250.000100.000.00
obfuscate27270-5.0560.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-14.6370.000100.000.00
obfuscate220-53.3500.000100.000.00
obfuscate14140-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.5500.000100.000.00
obfuscate11110-1.6550.000100.000.00
obfuscate880-4.2250.000100.000.00
obfuscate27270-5.0560.000100.000.00
obfuscate16160-1.0190.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate48480-2.0440.000100.000.00
obfuscate660-1.5670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112.40012.30050.0050.00
obfuscate532-35.1336.20060.0040.00
obfuscate25241-1.99210.40096.004.00
obfuscate20720520.00313.15099.030.97
obfuscate880-14.6370.000100.000.00
obfuscate220-53.3500.000100.000.00
obfuscate14140-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.5500.000100.000.00
obfuscate11110-1.6550.000100.000.00
obfuscate880-4.2250.000100.000.00
obfuscate27270-5.0560.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.5 var:
Tue Jan 17 02:25:37 2023; Spam; 15.5; obfuscate; utf-8QLouis_VuittonC2AE ; JUNK rasmus Best sales in best prices; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Jan 17 04:10:50 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BQ3Jpc3RpbmEgT2FuYSBo; ...

6 st Spam och 691 st Ham ger totalt 697 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 18 11:37:00 EST 2023