&Nu Status


Mail log för 16 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2212210-0.1250.000100.000.00
obfuscate48480-2.7900.000100.000.00
obfuscate43430-2.2440.000100.000.00
obfuscate32320-2.0940.000100.000.00
obfuscate31310-18.8770.000100.000.00
obfuscate24231-1.4048.40095.834.17
obfuscate23230-99.8390.000100.000.00
obfuscate20200-1.6450.000100.000.00
obfuscate20200-1.6900.000100.000.00
obfuscate19190-1.3890.000100.000.00
obfuscate17161-8.6258.40094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2212210-0.1250.000100.000.00
obfuscate48480-2.7900.000100.000.00
obfuscate43430-2.2440.000100.000.00
obfuscate32320-2.0940.000100.000.00
obfuscate31310-18.8770.000100.000.00
obfuscate24231-1.4048.40095.834.17
obfuscate23230-99.8390.000100.000.00
obfuscate20200-1.6450.000100.000.00
obfuscate20200-1.6900.000100.000.00
obfuscate19190-1.3890.000100.000.00
obfuscate17161-8.6258.40094.125.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate532-0.73316.55060.0040.00
obfuscate15141-31.9938.20093.336.67
obfuscate17161-8.6258.40094.125.88
obfuscate24231-1.4048.40095.834.17
obfuscate770-0.8430.000100.000.00
obfuscate12120-0.7420.000100.000.00
obfuscate10100-1.2000.000100.000.00
obfuscate13130-1.9540.000100.000.00
obfuscate440-1.6250.000100.000.00
obfuscate550-2.7600.000100.000.00
obfuscate880-2.0500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23230-99.8390.000100.000.00
obfuscate220-54.1500.000100.000.00
obfuscate15141-31.9938.20093.336.67
obfuscate31310-18.8770.000100.000.00
obfuscate220-9.8000.000100.000.00
obfuscate13130-9.2000.000100.000.00
obfuscate17161-8.6258.40094.125.88
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate440-3.2250.000100.000.00
obfuscate11110-3.2090.000100.000.00
obfuscate220-2.8500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate532-0.73316.55060.0040.00
obfuscate17161-8.6258.40094.125.88
obfuscate24231-1.4048.40095.834.17
obfuscate15141-31.9938.20093.336.67
obfuscate770-0.8430.000100.000.00
obfuscate12120-0.7420.000100.000.00
obfuscate10100-1.2000.000100.000.00
obfuscate13130-1.9540.000100.000.00
obfuscate440-1.6250.000100.000.00
obfuscate550-2.7600.000100.000.00
obfuscate880-2.0500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-0.8430.000100.000.00
obfuscate12120-0.7420.000100.000.00
obfuscate10100-1.2000.000100.000.00
obfuscate13130-1.9540.000100.000.00
obfuscate440-1.6250.000100.000.00
obfuscate550-2.7600.000100.000.00
obfuscate880-2.0500.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate6600.0830.000100.000.00
obfuscate7700.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate532-0.73316.55060.0040.00
obfuscate15141-31.9938.20093.336.67
obfuscate17161-8.6258.40094.125.88
obfuscate24231-1.4048.40095.834.17
obfuscate770-0.8430.000100.000.00
obfuscate12120-0.7420.000100.000.00
obfuscate10100-1.2000.000100.000.00
obfuscate13130-1.9540.000100.000.00
obfuscate440-1.6250.000100.000.00
obfuscate550-2.7600.000100.000.00
obfuscate880-2.0500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.7 var:
Mon Jan 16 13:49:44 2023; Spam; 20.7; obfuscate; ; JUNK utf-8BVHdvamUgZGFuZSBvc29ib3dlIHd5Y2lla8WCeSB3IHp3acSFemt1IHogcG9kZWpyemVuaWVtIHN6a29k...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Jan 16 00:14:59 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBQ; ...

5 st Spam och 666 st Ham ger totalt 671 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.6200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 17 11:37:00 EST 2023