&Nu Status


Mail log för 15 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2552550-0.8640.000100.000.00
obfuscate58580-2.7950.000100.000.00
obfuscate42402-2.29711.10095.244.76
obfuscate33330-5.2030.000100.000.00
obfuscate30300-5.2970.000100.000.00
obfuscate29290-1.6480.000100.000.00
obfuscate28280-1.1250.000100.000.00
obfuscate25250-23.5720.000100.000.00
obfuscate22220-1.8680.000100.000.00
obfuscate21210-1.6240.000100.000.00
obfuscate16160-2.4000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2552550-0.8640.000100.000.00
obfuscate58580-2.7950.000100.000.00
obfuscate42402-2.29711.10095.244.76
obfuscate33330-5.2030.000100.000.00
obfuscate30300-5.2970.000100.000.00
obfuscate29290-1.6480.000100.000.00
obfuscate28280-1.1250.000100.000.00
obfuscate25250-23.5720.000100.000.00
obfuscate22220-1.8680.000100.000.00
obfuscate21210-1.6240.000100.000.00
obfuscate16160-2.4000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate42402-2.29711.10095.244.76
obfuscate871-0.3867.50087.5012.50
obfuscate10100-0.9900.000100.000.00
obfuscate550-1.2200.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate2552550-0.8640.000100.000.00
obfuscate21210-1.6240.000100.000.00
obfuscate58580-2.7950.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate25250-23.5720.000100.000.00
obfuscate30300-5.2970.000100.000.00
obfuscate33330-5.2030.000100.000.00
obfuscate330-4.5330.000100.000.00
obfuscate220-2.9000.000100.000.00
obfuscate440-2.8000.000100.000.00
obfuscate58580-2.7950.000100.000.00
obfuscate16160-2.4000.000100.000.00
obfuscate42402-2.29711.10095.244.76
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate42402-2.29711.10095.244.76
obfuscate871-0.3867.50087.5012.50
obfuscate10100-0.9900.000100.000.00
obfuscate550-1.2200.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate2552550-0.8640.000100.000.00
obfuscate21210-1.6240.000100.000.00
obfuscate58580-2.7950.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-0.9900.000100.000.00
obfuscate550-1.2200.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate2552550-0.8640.000100.000.00
obfuscate21210-1.6240.000100.000.00
obfuscate58580-2.7950.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate330-0.7330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-0.3867.50087.5012.50
obfuscate42402-2.29711.10095.244.76
obfuscate10100-0.9900.000100.000.00
obfuscate550-1.2200.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate2552550-0.8640.000100.000.00
obfuscate21210-1.6240.000100.000.00
obfuscate58580-2.7950.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.9 var:
Sun Jan 15 14:02:44 2023; Spam; 13.9; obfuscate; Crafthub SE ; JUNK Sista chansen till UTF-8BdsOlcg Flash-rea idag; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Jan 15 03:17:12 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBMaSBDYXJvbGluZSBo; ...

3 st Spam och 682 st Ham ger totalt 685 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 16 11:37:00 EST 2023