&Nu Status


Mail log för 14 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2032021-0.75512.00099.510.49
obfuscate52493-2.6519.93394.235.77
obfuscate28280-2.8290.000100.000.00
obfuscate21210-2.0860.000100.000.00
obfuscate16160-1.2130.000100.000.00
obfuscate13130-3.9380.000100.000.00
obfuscate11110-1.4910.000100.000.00
obfuscate11110-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-28.2130.000100.000.00
obfuscate770-2.3710.000100.000.00
obfuscate770-2.4710.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2032021-0.75512.00099.510.49
obfuscate52493-2.6519.93394.235.77
obfuscate28280-2.8290.000100.000.00
obfuscate21210-2.0860.000100.000.00
obfuscate16160-1.2130.000100.000.00
obfuscate13130-3.9380.000100.000.00
obfuscate11110-1.4910.000100.000.00
obfuscate11110-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-28.2130.000100.000.00
obfuscate770-2.3710.000100.000.00
obfuscate770-2.4710.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate52493-2.6519.93394.235.77
obfuscate2032021-0.75512.00099.510.49
obfuscate330-4.3670.000100.000.00
obfuscate11110-1.4910.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.3710.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate220-54.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-107.6000.000100.000.00
obfuscate11110-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-54.4000.000100.000.00
obfuscate440-28.3500.000100.000.00
obfuscate880-28.2130.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate550-6.1400.000100.000.00
obfuscate330-4.3670.000100.000.00
obfuscate330-4.1330.000100.000.00
obfuscate13130-3.9380.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2032021-0.75512.00099.510.49
obfuscate52493-2.6519.93394.235.77
obfuscate330-4.3670.000100.000.00
obfuscate11110-1.4910.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.3710.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate220-54.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-4.3670.000100.000.00
obfuscate11110-1.4910.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.3710.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate220-54.4000.000100.000.00
obfuscate330-2.3330.000100.000.00
obfuscate550-2.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate52493-2.6519.93394.235.77
obfuscate2032021-0.75512.00099.510.49
obfuscate330-4.3670.000100.000.00
obfuscate11110-1.4910.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.3710.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00
obfuscate220-54.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.1 var:
Sat Jan 14 19:21:29 2023; Spam; 12.1; obfuscate; Kundsupport ; JUNK UTF-8QHej212020Ditt20abonnemang20har20lC3B6pt20ut UTF-8Q2C20vC3A4nligen20fC3B6...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Jan 14 03:16:00 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTWljaGFlbGEgTHVuZGlu; ...

4 st Spam och 458 st Ham ger totalt 462 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.4500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 15 11:37:00 EST 2023