&Nu Status


Mail log för 13 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1731721-0.60510.40099.420.58
obfuscate48471-3.2049.70097.922.08
obfuscate43430-2.9650.000100.000.00
obfuscate36360-2.4170.000100.000.00
obfuscate31310-1.3450.000100.000.00
obfuscate22220-30.0860.000100.000.00
obfuscate22211-1.6008.40095.454.55
obfuscate19190-1.8580.000100.000.00
obfuscate16160-4.3310.000100.000.00
obfuscate15150-2.5600.000100.000.00
obfuscate13130-2.3310.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1731721-0.60510.40099.420.58
obfuscate48471-3.2049.70097.922.08
obfuscate43430-2.9650.000100.000.00
obfuscate36360-2.4170.000100.000.00
obfuscate31310-1.3450.000100.000.00
obfuscate22220-30.0860.000100.000.00
obfuscate22211-1.6008.40095.454.55
obfuscate19190-1.8580.000100.000.00
obfuscate16160-4.3310.000100.000.00
obfuscate15150-2.5600.000100.000.00
obfuscate13130-2.3310.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-1.8118.60090.0010.00
obfuscate1731721-0.60510.40099.420.58
obfuscate48471-3.2049.70097.922.08
obfuscate1091-1.4679.90090.0010.00
obfuscate22211-1.6008.40095.454.55
obfuscate13130-2.3310.000100.000.00
obfuscate11110-1.9550.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate440-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate19190-1.8580.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate22220-30.0860.000100.000.00
obfuscate13130-10.5230.000100.000.00
obfuscate16160-4.3310.000100.000.00
obfuscate220-3.4000.000100.000.00
obfuscate48471-3.2049.70097.922.08
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate43430-2.9650.000100.000.00
obfuscate220-2.9000.000100.000.00
obfuscate15150-2.5600.000100.000.00
obfuscate880-2.4750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1731721-0.60510.40099.420.58
obfuscate1091-1.4679.90090.0010.00
obfuscate48471-3.2049.70097.922.08
obfuscate1091-1.8118.60090.0010.00
obfuscate22211-1.6008.40095.454.55
obfuscate13130-2.3310.000100.000.00
obfuscate11110-1.9550.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate440-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate19190-1.8580.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-2.3310.000100.000.00
obfuscate11110-1.9550.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate440-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate19190-1.8580.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate13130-10.5230.000100.000.00
obfuscate220-3.4000.000100.000.00
obfuscate550-1.1600.000100.000.00
obfuscate660-1.4170.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-1.8118.60090.0010.00
obfuscate1091-1.4679.90090.0010.00
obfuscate22211-1.6008.40095.454.55
obfuscate48471-3.2049.70097.922.08
obfuscate1731721-0.60510.40099.420.58
obfuscate13130-2.3310.000100.000.00
obfuscate11110-1.9550.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate440-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate19190-1.8580.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.4 var:
Fri Jan 13 17:31:30 2023; Spam; 10.4; obfuscate; ; JUNK Sie haben eine ausstehende Zahlung.; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Jan 13 09:11:32 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BUGlhIEjDtnJkZWfDpXJkIHA; ...

5 st Spam och 574 st Ham ger totalt 579 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 14 11:37:00 EST 2023