&Nu Status


Mail log för 12 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2452450-0.0030.000100.000.00
obfuscate55550-2.6450.000100.000.00
obfuscate50473-5.06810.96794.006.00
obfuscate36360-13.0250.000100.000.00
obfuscate27234-2.0618.27585.1914.81
obfuscate27270-1.2780.000100.000.00
obfuscate26260-1.5310.000100.000.00
obfuscate23230-1.4220.000100.000.00
obfuscate22220-2.8230.000100.000.00
obfuscate22211-1.5438.10095.454.55
obfuscate19190-6.5790.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2452450-0.0030.000100.000.00
obfuscate55550-2.6450.000100.000.00
obfuscate50473-5.06810.96794.006.00
obfuscate36360-13.0250.000100.000.00
obfuscate27270-1.2780.000100.000.00
obfuscate26260-1.5310.000100.000.00
obfuscate27234-2.0618.27585.1914.81
obfuscate23230-1.4220.000100.000.00
obfuscate22220-2.8230.000100.000.00
obfuscate22211-1.5438.10095.454.55
obfuscate19190-6.5790.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27234-2.0618.27585.1914.81
obfuscate50473-5.06810.96794.006.00
obfuscate651-3.4808.40083.3316.67
obfuscate22211-1.5438.10095.454.55
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate330-36.2330.000100.000.00
obfuscate19190-6.5790.000100.000.00
obfuscate26260-1.5310.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate36360-13.0250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-36.2330.000100.000.00
obfuscate550-23.8000.000100.000.00
obfuscate110-15.5000.000100.000.00
obfuscate36360-13.0250.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate19190-6.5790.000100.000.00
obfuscate50473-5.06810.96794.006.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate651-3.4808.40083.3316.67
obfuscate110-3.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate50473-5.06810.96794.006.00
obfuscate651-3.4808.40083.3316.67
obfuscate27234-2.0618.27585.1914.81
obfuscate22211-1.5438.10095.454.55
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate330-36.2330.000100.000.00
obfuscate19190-6.5790.000100.000.00
obfuscate26260-1.5310.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate36360-13.0250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate330-36.2330.000100.000.00
obfuscate19190-6.5790.000100.000.00
obfuscate26260-1.5310.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate36360-13.0250.000100.000.00
obfuscate2452450-0.0030.000100.000.00
obfuscate110-15.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-99.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-3.4808.40083.3316.67
obfuscate27234-2.0618.27585.1914.81
obfuscate50473-5.06810.96794.006.00
obfuscate22211-1.5438.10095.454.55
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate330-36.2330.000100.000.00
obfuscate19190-6.5790.000100.000.00
obfuscate26260-1.5310.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate36360-13.0250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.7 var:
Thu Jan 12 22:22:18 2023; Spam; 11.7; obfuscate; Kundsupport ; JUNK UTF-8QHej212020Ditt20abonnemang20har20lC3B6pt20ut UTF-8Q2C20vC3A4nligen20fC3B6...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Jan 12 00:10:24 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBCcml0dGEgQnLDpG5ucw; ...

9 st Spam och 694 st Ham ger totalt 703 st Mail (01% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 13 11:37:00 EST 2023