&Nu Status


Mail log för 11 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2172170-0.6000.000100.000.00
obfuscate70682-4.1389.35097.142.86
obfuscate44440-1.5360.000100.000.00
obfuscate41410-1.9440.000100.000.00
obfuscate29281-1.5328.10096.553.45
obfuscate27270-3.1700.000100.000.00
obfuscate25250-18.2120.000100.000.00
obfuscate25250-0.9280.000100.000.00
obfuscate22211-0.8388.30095.454.55
obfuscate21201-2.1558.30095.244.76
obfuscate21210-1.5050.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2172170-0.6000.000100.000.00
obfuscate70682-4.1389.35097.142.86
obfuscate44440-1.5360.000100.000.00
obfuscate41410-1.9440.000100.000.00
obfuscate29281-1.5328.10096.553.45
obfuscate27270-3.1700.000100.000.00
obfuscate25250-18.2120.000100.000.00
obfuscate25250-0.9280.000100.000.00
obfuscate22211-0.8388.30095.454.55
obfuscate21210-1.5050.000100.000.00
obfuscate21201-2.1558.30095.244.76

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate70682-4.1389.35097.142.86
obfuscate22211-0.8388.30095.454.55
obfuscate21201-2.1558.30095.244.76
obfuscate29281-1.5328.10096.553.45
obfuscate440-3.2250.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate660-1.2830.000100.000.00
obfuscate550-0.4200.000100.000.00
obfuscate990-3.0780.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate17170-26.9120.000100.000.00
obfuscate25250-18.2120.000100.000.00
obfuscate12120-9.9920.000100.000.00
obfuscate220-5.6500.000100.000.00
obfuscate70682-4.1389.35097.142.86
obfuscate550-4.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate440-3.2250.000100.000.00
obfuscate27270-3.1700.000100.000.00
obfuscate990-3.0780.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate70682-4.1389.35097.142.86
obfuscate22211-0.8388.30095.454.55
obfuscate21201-2.1558.30095.244.76
obfuscate29281-1.5328.10096.553.45
obfuscate440-3.2250.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate660-1.2830.000100.000.00
obfuscate550-0.4200.000100.000.00
obfuscate990-3.0780.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-3.2250.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate660-1.2830.000100.000.00
obfuscate550-0.4200.000100.000.00
obfuscate990-3.0780.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate550-1.4600.000100.000.00
obfuscate550-1.7000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate14140-1.8140.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-2.1558.30095.244.76
obfuscate22211-0.8388.30095.454.55
obfuscate29281-1.5328.10096.553.45
obfuscate70682-4.1389.35097.142.86
obfuscate440-3.2250.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate660-1.2830.000100.000.00
obfuscate550-0.4200.000100.000.00
obfuscate990-3.0780.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.6 var:
Wed Jan 11 17:34:10 2023; Spam; 10.6; obfuscate; Kundsupport ; JUNK UTF-8QHej212020Ditt20abonnemang20har20lC3B6pt20ut UTF-8Q2C20vC3A...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Jan 11 02:28:00 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBF; ...

5 st Spam och 689 st Ham ger totalt 694 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 12 11:37:00 EST 2023