&Nu Status


Mail log för 10 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3153150-0.7210.000100.000.00
obfuscate51492-2.10410.80096.083.92
obfuscate46460-2.6150.000100.000.00
obfuscate34340-8.2440.000100.000.00
obfuscate25250-1.2200.000100.000.00
obfuscate24240-18.7630.000100.000.00
obfuscate24240-2.4620.000100.000.00
obfuscate20200-3.6200.000100.000.00
obfuscate19190-1.5370.000100.000.00
obfuscate19190-1.8260.000100.000.00
obfuscate17161-9.05012.40094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3153150-0.7210.000100.000.00
obfuscate51492-2.10410.80096.083.92
obfuscate46460-2.6150.000100.000.00
obfuscate34340-8.2440.000100.000.00
obfuscate25250-1.2200.000100.000.00
obfuscate24240-18.7630.000100.000.00
obfuscate24240-2.4620.000100.000.00
obfuscate20200-3.6200.000100.000.00
obfuscate19190-1.5370.000100.000.00
obfuscate19190-1.8260.000100.000.00
obfuscate17170-1.8590.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate51492-2.10410.80096.083.92
obfuscate17161-9.05012.40094.125.88
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate25250-1.2200.000100.000.00
obfuscate46460-2.6150.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-4.5500.000100.000.00
obfuscate440-1.5000.000100.000.00
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate330-38.7670.000100.000.00
obfuscate13130-17.7080.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-38.7670.000100.000.00
obfuscate24240-18.7630.000100.000.00
obfuscate13130-17.7080.000100.000.00
obfuscate17161-9.05012.40094.125.88
obfuscate34340-8.2440.000100.000.00
obfuscate220-4.5500.000100.000.00
obfuscate220-3.9500.000100.000.00
obfuscate20200-3.6200.000100.000.00
obfuscate440-3.1500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-9.05012.40094.125.88
obfuscate51492-2.10410.80096.083.92
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate25250-1.2200.000100.000.00
obfuscate46460-2.6150.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-4.5500.000100.000.00
obfuscate440-1.5000.000100.000.00
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate330-38.7670.000100.000.00
obfuscate13130-17.7080.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate25250-1.2200.000100.000.00
obfuscate46460-2.6150.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-4.5500.000100.000.00
obfuscate440-1.5000.000100.000.00
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate330-38.7670.000100.000.00
obfuscate13130-17.7080.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate330-0.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-9.05012.40094.125.88
obfuscate51492-2.10410.80096.083.92
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate25250-1.2200.000100.000.00
obfuscate46460-2.6150.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-4.5500.000100.000.00
obfuscate440-1.5000.000100.000.00
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate330-38.7670.000100.000.00
obfuscate13130-17.7080.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Tue Jan 10 12:07:51 2023; Spam; 12.4; obfuscate; Kundsupport ; JUNK UTF-8QHej212020Ditt20abonnemang20har20lC3B6pt20ut UTF-8Q2C20vC3...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Jan 10 04:33:59 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVG9iaWFzIFLDpWRlbmhvbA; ...

3 st Spam och 749 st Ham ger totalt 752 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.3333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 11 11:37:00 EST 2023