&Nu Status


Mail log för 9 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28127011-0.89015.89196.093.91
obfuscate62593-8.21012.00095.164.84
obfuscate45450-2.4110.000100.000.00
obfuscate33321-6.30316.00096.973.03
obfuscate25241-6.8838.40096.004.00
obfuscate25250-4.9000.000100.000.00
obfuscate22202-2.30511.10090.919.09
obfuscate21201-2.57013.90095.244.76
obfuscate20200-21.7500.000100.000.00
obfuscate18171-1.19412.60094.445.56
obfuscate18162-1.86211.80088.8911.11

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28127011-0.89015.89196.093.91
obfuscate62593-8.21012.00095.164.84
obfuscate45450-2.4110.000100.000.00
obfuscate33321-6.30316.00096.973.03
obfuscate25250-4.9000.000100.000.00
obfuscate25241-6.8838.40096.004.00
obfuscate21201-2.57013.90095.244.76
obfuscate22202-2.30511.10090.919.09
obfuscate20200-21.7500.000100.000.00
obfuscate18171-1.19412.60094.445.56
obfuscate18162-1.86211.80088.8911.11

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28127011-0.89015.89196.093.91
obfuscate62593-8.21012.00095.164.84
obfuscate2020.00011.7000.00100.00
obfuscate532-1.40011.70060.0040.00
obfuscate22202-2.30511.10090.919.09
obfuscate18162-1.86211.80088.8911.11
obfuscate25241-6.8838.40096.004.00
obfuscate1010.00013.2000.00100.00
obfuscate871-1.01412.10087.5012.50
obfuscate761-1.03310.10085.7114.29
obfuscate761-1.10024.60085.7114.29

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-101.9000.000100.000.00
obfuscate440-99.9000.000100.000.00
obfuscate20200-21.7500.000100.000.00
obfuscate761-18.11710.90085.7114.29
obfuscate62593-8.21012.00095.164.84
obfuscate25241-6.8838.40096.004.00
obfuscate33321-6.30316.00096.973.03
obfuscate25250-4.9000.000100.000.00
obfuscate660-4.3830.000100.000.00
obfuscate770-3.7290.000100.000.00
obfuscate220-3.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-1.10024.60085.7114.29
obfuscate33321-6.30316.00096.973.03
obfuscate28127011-0.89015.89196.093.91
obfuscate1010.00015.2000.00100.00
obfuscate1010.00014.1000.00100.00
obfuscate1010.00014.1000.00100.00
obfuscate21201-2.57013.90095.244.76
obfuscate1010.00013.2000.00100.00
obfuscate321-0.95012.60066.6733.33
obfuscate18171-1.19412.60094.445.56
obfuscate871-1.01412.10087.5012.50

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-1.2430.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.5500.000100.000.00
obfuscate440-2.1000.000100.000.00
obfuscate10100-1.4700.000100.000.00
obfuscate770-3.7290.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate13130-1.8150.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.2000.00100.00
obfuscate2020.00011.7000.00100.00
obfuscate1010.00015.2000.00100.00
obfuscate1010.00014.1000.00100.00
obfuscate1010.00014.1000.00100.00
obfuscate532-1.40011.70060.0040.00
obfuscate321-0.95012.60066.6733.33
obfuscate761-1.03310.10085.7114.29
obfuscate761-1.10024.60085.7114.29
obfuscate761-18.11710.90085.7114.29
obfuscate871-1.01412.10087.5012.50

Mest Spam med ratio 24.6 var:
Mon Jan 9 09:38:33 2023; Spam; 24.6; obfuscate; ; JUNK Leaked uncensored photos from your device are about to be shared to public.; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Jan 9 03:20:30 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRHUgaGFyIDIgYXZpc2Vy; ...

36 st Spam och 690 st Ham ger totalt 726 st Mail (04% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.5389


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 10 11:37:00 EST 2023