&Nu Status


Mail log för 8 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15115100.0300.000100.000.00
obfuscate49490-2.3270.000100.000.00
obfuscate38380-2.6840.000100.000.00
obfuscate31301-1.7706.00096.773.23
obfuscate30291-5.8289.60096.673.33
obfuscate27270-1.6700.000100.000.00
obfuscate25250-1.9400.000100.000.00
obfuscate23230-1.1740.000100.000.00
obfuscate23230-29.3960.000100.000.00
obfuscate18180-3.1500.000100.000.00
obfuscate17170-1.3590.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15115100.0300.000100.000.00
obfuscate49490-2.3270.000100.000.00
obfuscate38380-2.6840.000100.000.00
obfuscate31301-1.7706.00096.773.23
obfuscate30291-5.8289.60096.673.33
obfuscate27270-1.6700.000100.000.00
obfuscate25250-1.9400.000100.000.00
obfuscate23230-1.1740.000100.000.00
obfuscate23230-29.3960.000100.000.00
obfuscate18180-3.1500.000100.000.00
obfuscate17170-1.3590.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11101-1.6508.10090.919.09
obfuscate541-0.3757.50080.0020.00
obfuscate31301-1.7706.00096.773.23
obfuscate30291-5.8289.60096.673.33
obfuscate880-2.4130.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9400.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate49490-2.3270.000100.000.00
obfuscate550-1.6600.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-107.6000.000100.000.00
obfuscate440-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-54.5500.000100.000.00
obfuscate23230-29.3960.000100.000.00
obfuscate12120-10.4580.000100.000.00
obfuscate330-6.4330.000100.000.00
obfuscate30291-5.8289.60096.673.33
obfuscate220-4.6000.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate220-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30291-5.8289.60096.673.33
obfuscate11101-1.6508.10090.919.09
obfuscate541-0.3757.50080.0020.00
obfuscate31301-1.7706.00096.773.23
obfuscate880-2.4130.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9400.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate49490-2.3270.000100.000.00
obfuscate550-1.6600.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-2.4130.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9400.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate49490-2.3270.000100.000.00
obfuscate550-1.6600.000100.000.00
obfuscate15115100.0300.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate990-1.6000.000100.000.00
obfuscate17170-1.3590.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-0.3757.50080.0020.00
obfuscate11101-1.6508.10090.919.09
obfuscate30291-5.8289.60096.673.33
obfuscate31301-1.7706.00096.773.23
obfuscate880-2.4130.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9400.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate49490-2.3270.000100.000.00
obfuscate550-1.6600.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.6 var:
Sun Jan 8 05:01:44 2023; Spam; 9.6; obfuscate; Sportamore ; JUNK UTF-8QToppsC3A4ljare - starta UTF-8Bw6VyZXQgcMOlIGLDpHN0YSBzw6R0dCDwn5Kq8J...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Jan 8 00:55:27 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBEZW5uaXMgT2xzc29u; ...

4 st Spam och 544 st Ham ger totalt 548 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 9 11:37:00 EST 2023