&Nu Status


Mail log för 7 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1461460-0.2620.000100.000.00
obfuscate48471-2.1289.80097.922.08
obfuscate19190-2.6680.000100.000.00
obfuscate19190-4.2740.000100.000.00
obfuscate19190-2.9370.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-47.9210.000100.000.00
obfuscate12120-1.1830.000100.000.00
obfuscate10100-1.7000.000100.000.00
obfuscate10100-3.5000.000100.000.00
obfuscate990-2.6330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1461460-0.2620.000100.000.00
obfuscate48471-2.1289.80097.922.08
obfuscate19190-2.6680.000100.000.00
obfuscate19190-4.2740.000100.000.00
obfuscate19190-2.9370.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-47.9210.000100.000.00
obfuscate12120-1.1830.000100.000.00
obfuscate10100-1.7000.000100.000.00
obfuscate10100-3.5000.000100.000.00
obfuscate990-2.6330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate48471-2.1289.80097.922.08
obfuscate651-0.36013.40083.3316.67
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate330-1.3670.000100.000.00
obfuscate550-2.2400.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-2.4500.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-107.6000.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-47.9210.000100.000.00
obfuscate770-17.6860.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate220-5.5500.000100.000.00
obfuscate19190-4.2740.000100.000.00
obfuscate10100-3.5000.000100.000.00
obfuscate440-2.9750.000100.000.00
obfuscate19190-2.9370.000100.000.00
obfuscate19190-2.6680.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-0.36013.40083.3316.67
obfuscate48471-2.1289.80097.922.08
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate330-1.3670.000100.000.00
obfuscate550-2.2400.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-2.4500.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate330-1.3670.000100.000.00
obfuscate550-2.2400.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-2.4500.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-5.5500.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-0.36013.40083.3316.67
obfuscate48471-2.1289.80097.922.08
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate330-1.3670.000100.000.00
obfuscate550-2.2400.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-2.4500.000100.000.00
obfuscate15150-99.9000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.4 var:
Sat Jan 7 16:51:19 2023; Spam; 13.4; obfuscate; Kundsupport ; JUNK UTF-8QHej212020Ditt20abonnemang20har20lC3B6pt20ut UTF-8Q2C20vC3...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Jan 7 10:39:57 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTWFyaW5hIEFobG0gaGFy; ...

2 st Spam och 404 st Ham ger totalt 406 st Mail (00% spam) till 35 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.6000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 8 11:37:00 EST 2023