&Nu Status


Mail log för 6 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11611510.0566.70099.140.86
obfuscate46442-4.74812.00095.654.35
obfuscate37370-2.8410.000100.000.00
obfuscate24240-1.7000.000100.000.00
obfuscate22220-3.0050.000100.000.00
obfuscate20200-7.3700.000100.000.00
obfuscate18171-1.1598.10094.445.56
obfuscate18180-3.8610.000100.000.00
obfuscate16160-1.5250.000100.000.00
obfuscate16160-15.4250.000100.000.00
obfuscate15150-2.8600.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11611510.0566.70099.140.86
obfuscate46442-4.74812.00095.654.35
obfuscate37370-2.8410.000100.000.00
obfuscate24240-1.7000.000100.000.00
obfuscate22220-3.0050.000100.000.00
obfuscate20200-7.3700.000100.000.00
obfuscate18180-3.8610.000100.000.00
obfuscate18171-1.1598.10094.445.56
obfuscate16160-1.5250.000100.000.00
obfuscate16160-15.4250.000100.000.00
obfuscate15150-2.8600.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0007.0500.00100.00
obfuscate532-4.7007.60060.0040.00
obfuscate46442-4.74812.00095.654.35
obfuscate11611510.0566.70099.140.86
obfuscate18171-1.1598.10094.445.56
obfuscate321-2.1009.60066.6733.33
obfuscate15150-2.8600.000100.000.00
obfuscate220-2.1500.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.9140.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate13130-26.1000.000100.000.00
obfuscate16160-15.4250.000100.000.00
obfuscate990-14.3110.000100.000.00
obfuscate880-13.5870.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate20200-7.3700.000100.000.00
obfuscate46442-4.74812.00095.654.35
obfuscate220-4.7000.000100.000.00
obfuscate532-4.7007.60060.0040.00
obfuscate18180-3.8610.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate46442-4.74812.00095.654.35
obfuscate321-2.1009.60066.6733.33
obfuscate18171-1.1598.10094.445.56
obfuscate532-4.7007.60060.0040.00
obfuscate2020.0007.0500.00100.00
obfuscate11611510.0566.70099.140.86
obfuscate15150-2.8600.000100.000.00
obfuscate220-2.1500.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.9140.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-2.8600.000100.000.00
obfuscate220-2.1500.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.9140.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate330-0.7670.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00
obfuscate990-14.3110.000100.000.00
obfuscate20200-7.3700.000100.000.00
obfuscate220-4.7000.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0007.0500.00100.00
obfuscate532-4.7007.60060.0040.00
obfuscate321-2.1009.60066.6733.33
obfuscate18171-1.1598.10094.445.56
obfuscate46442-4.74812.00095.654.35
obfuscate11611510.0566.70099.140.86
obfuscate15150-2.8600.000100.000.00
obfuscate220-2.1500.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.9140.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.1 var:
Fri Jan 6 08:43:48 2023; Spam; 13.1; obfuscate; Kundsupport ; JUNK UTF-8QHej212020Ditt20abonnemang20har20lC3B6pt20ut UTF-8Q2...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Jan 6 02:24:22 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBK; ...

9 st Spam och 489 st Ham ger totalt 498 st Mail (01% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 7 11:37:00 EST 2023