&Nu Status


Mail log för 5 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18418310.05615.20099.460.54
obfuscate50500-1.8700.000100.000.00
obfuscate45432-2.30010.75095.564.44
obfuscate34340-20.1380.000100.000.00
obfuscate24240-2.1580.000100.000.00
obfuscate22220-1.5910.000100.000.00
obfuscate22220-1.1140.000100.000.00
obfuscate21210-1.1380.000100.000.00
obfuscate19190-1.5790.000100.000.00
obfuscate17170-1.4940.000100.000.00
obfuscate17161-2.8818.50094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18418310.05615.20099.460.54
obfuscate50500-1.8700.000100.000.00
obfuscate45432-2.30010.75095.564.44
obfuscate34340-20.1380.000100.000.00
obfuscate24240-2.1580.000100.000.00
obfuscate22220-1.5910.000100.000.00
obfuscate22220-1.1140.000100.000.00
obfuscate21210-1.1380.000100.000.00
obfuscate19190-1.5790.000100.000.00
obfuscate17170-1.4940.000100.000.00
obfuscate17161-2.8818.50094.125.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate45432-2.30010.75095.564.44
obfuscate18418310.05615.20099.460.54
obfuscate17161-2.8818.50094.125.88
obfuscate4311.2007.10075.0025.00
obfuscate761-3.1338.30085.7114.29
obfuscate990-1.0560.000100.000.00
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate22220-1.5910.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-0.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate550-22.4200.000100.000.00
obfuscate34340-20.1380.000100.000.00
obfuscate16160-14.6440.000100.000.00
obfuscate220-8.4000.000100.000.00
obfuscate761-3.1338.30085.7114.29
obfuscate17161-2.8818.50094.125.88
obfuscate45432-2.30010.75095.564.44
obfuscate24240-2.1580.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18418310.05615.20099.460.54
obfuscate45432-2.30010.75095.564.44
obfuscate17161-2.8818.50094.125.88
obfuscate761-3.1338.30085.7114.29
obfuscate4311.2007.10075.0025.00
obfuscate990-1.0560.000100.000.00
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate22220-1.5910.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-0.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-1.0560.000100.000.00
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate22220-1.5910.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-0.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4311.2007.10075.0025.00
obfuscate761-3.1338.30085.7114.29
obfuscate17161-2.8818.50094.125.88
obfuscate45432-2.30010.75095.564.44
obfuscate18418310.05615.20099.460.54
obfuscate990-1.0560.000100.000.00
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate22220-1.5910.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate770-0.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Thu Jan 5 15:19:59 2023; Spam; 15.2; obfuscate; Amazon ; JUNK utf-8B44CQ44GU5rOo5oSP44CR44GK5a6i5qeY44Gu44GK5pSv5omV44GE5pa55rOV44GM5o...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Jan 5 05:19:10 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU3V6YW5uZSBXYWhsZ3Jl; ...

6 st Spam och 618 st Ham ger totalt 624 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 6 11:37:00 EST 2023