&Nu Status


Mail log för 4 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16316300.4520.000100.000.00
obfuscate73730-1.8360.000100.000.00
obfuscate51510-2.5590.000100.000.00
obfuscate32320-4.5940.000100.000.00
obfuscate31310-1.3030.000100.000.00
obfuscate24240-1.8000.000100.000.00
obfuscate24240-2.0080.000100.000.00
obfuscate23230-3.3700.000100.000.00
obfuscate21210-1.1290.000100.000.00
obfuscate18180-7.6280.000100.000.00
obfuscate17170-1.8240.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16316300.4520.000100.000.00
obfuscate73730-1.8360.000100.000.00
obfuscate51510-2.5590.000100.000.00
obfuscate32320-4.5940.000100.000.00
obfuscate31310-1.3030.000100.000.00
obfuscate24240-1.8000.000100.000.00
obfuscate24240-2.0080.000100.000.00
obfuscate23230-3.3700.000100.000.00
obfuscate21210-1.1290.000100.000.00
obfuscate18180-7.6280.000100.000.00
obfuscate17170-1.8240.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-2.5089.90092.317.69
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate11110-2.2550.000100.000.00
obfuscate330-5.6670.000100.000.00
obfuscate51510-2.5590.000100.000.00
obfuscate220-4.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate13130-9.1620.000100.000.00
obfuscate18180-7.6280.000100.000.00
obfuscate330-5.6670.000100.000.00
obfuscate220-4.9000.000100.000.00
obfuscate32320-4.5940.000100.000.00
obfuscate220-3.4000.000100.000.00
obfuscate23230-3.3700.000100.000.00
obfuscate770-3.1710.000100.000.00
obfuscate51510-2.5590.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-2.5089.90092.317.69
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate11110-2.2550.000100.000.00
obfuscate330-5.6670.000100.000.00
obfuscate51510-2.5590.000100.000.00
obfuscate220-4.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate11110-2.2550.000100.000.00
obfuscate330-5.6670.000100.000.00
obfuscate51510-2.5590.000100.000.00
obfuscate220-4.9000.000100.000.00
obfuscate23230-3.3700.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-2.5089.90092.317.69
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate11110-2.2550.000100.000.00
obfuscate330-5.6670.000100.000.00
obfuscate51510-2.5590.000100.000.00
obfuscate220-4.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.9 var:
Wed Jan 4 03:54:11 2023; Spam; 9.9; obfuscate; Smarta Prylar ; JUNK UTF-8QBC3A4ddsetC2A0frC3A5n_Kosta_LinnewC3A4fveri; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Jan 4 00:09:10 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBVbGYgU2rDtmxhbmRlcg; ...

1 st Spam och 627 st Ham ger totalt 628 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 5 11:37:00 EST 2023