&Nu Status


Mail log för 3 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2382380-0.5410.000100.000.00
obfuscate51501-2.55813.40098.041.96
obfuscate48480-2.3370.000100.000.00
obfuscate31310-2.1000.000100.000.00
obfuscate28280-2.1640.000100.000.00
obfuscate21210-1.2290.000100.000.00
obfuscate21210-5.9480.000100.000.00
obfuscate20200-1.5850.000100.000.00
obfuscate19190-1.2790.000100.000.00
obfuscate18180-1.2940.000100.000.00
obfuscate16160-2.2500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2382380-0.5410.000100.000.00
obfuscate51501-2.55813.40098.041.96
obfuscate48480-2.3370.000100.000.00
obfuscate31310-2.1000.000100.000.00
obfuscate28280-2.1640.000100.000.00
obfuscate21210-1.2290.000100.000.00
obfuscate21210-5.9480.000100.000.00
obfuscate20200-1.5850.000100.000.00
obfuscate19190-1.2790.000100.000.00
obfuscate18180-1.2940.000100.000.00
obfuscate16160-2.2500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00013.7000.00100.00
obfuscate871-1.0147.20087.5012.50
obfuscate51501-2.55813.40098.041.96
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2382380-0.5410.000100.000.00
obfuscate16160-2.2500.000100.000.00
obfuscate11110-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate13130-9.4850.000100.000.00
obfuscate21210-1.2290.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-99.9000.000100.000.00
obfuscate440-29.1250.000100.000.00
obfuscate13130-9.4850.000100.000.00
obfuscate21210-5.9480.000100.000.00
obfuscate110-5.6000.000100.000.00
obfuscate550-5.0600.000100.000.00
obfuscate770-3.6000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate440-3.2500.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate51501-2.55813.40098.041.96

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00013.7000.00100.00
obfuscate51501-2.55813.40098.041.96
obfuscate871-1.0147.20087.5012.50
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2382380-0.5410.000100.000.00
obfuscate16160-2.2500.000100.000.00
obfuscate11110-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate13130-9.4850.000100.000.00
obfuscate21210-1.2290.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2382380-0.5410.000100.000.00
obfuscate16160-2.2500.000100.000.00
obfuscate11110-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate13130-9.4850.000100.000.00
obfuscate21210-1.2290.000100.000.00
obfuscate18180-1.2940.000100.000.00
obfuscate20200-1.5850.000100.000.00
obfuscate151500.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00013.7000.00100.00
obfuscate871-1.0147.20087.5012.50
obfuscate51501-2.55813.40098.041.96
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2382380-0.5410.000100.000.00
obfuscate16160-2.2500.000100.000.00
obfuscate11110-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate13130-9.4850.000100.000.00
obfuscate21210-1.2290.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.7 var:
Tue Jan 3 01:10:34 2023; Spam; 13.7; obfuscate; ONE DRIVE ; JUNK rickard@och.nu received a share document via Onedrive; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue Jan 3 04:01:07 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; Du har 2 aviseringar om Turid och andra; ...

5 st Spam och 651 st Ham ger totalt 656 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.3400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 4 11:37:00 EST 2023