&Nu Status


Mail log för 2 Januari - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3473470-1.2430.000100.000.00
obfuscate78744-2.90112.10094.875.13
obfuscate42420-2.4330.000100.000.00
obfuscate37370-2.1270.000100.000.00
obfuscate22220-5.3000.000100.000.00
obfuscate20191-0.31612.10095.005.00
obfuscate19190-1.0050.000100.000.00
obfuscate19190-1.1950.000100.000.00
obfuscate18171-1.7948.40094.445.56
obfuscate18180-1.2330.000100.000.00
obfuscate18180-12.6440.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3473470-1.2430.000100.000.00
obfuscate78744-2.90112.10094.875.13
obfuscate42420-2.4330.000100.000.00
obfuscate37370-2.1270.000100.000.00
obfuscate22220-5.3000.000100.000.00
obfuscate19190-1.0050.000100.000.00
obfuscate20191-0.31612.10095.005.00
obfuscate19190-1.1950.000100.000.00
obfuscate18180-1.2330.000100.000.00
obfuscate18180-12.6440.000100.000.00
obfuscate18171-1.7948.40094.445.56

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate78744-2.90112.10094.875.13
obfuscate2020.00013.7000.00100.00
obfuscate18171-1.7948.40094.445.56
obfuscate20191-0.31612.10095.005.00
obfuscate541-0.8008.80080.0020.00
obfuscate990-0.9220.000100.000.00
obfuscate770-1.4000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate330-4.6330.000100.000.00
obfuscate220-3.6500.000100.000.00
obfuscate660-0.2670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.2000.000100.000.00
obfuscate330-36.5000.000100.000.00
obfuscate10100-22.7400.000100.000.00
obfuscate18180-12.6440.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate220-8.4500.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate22220-5.3000.000100.000.00
obfuscate440-4.9250.000100.000.00
obfuscate330-4.6330.000100.000.00
obfuscate220-3.6500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00013.7000.00100.00
obfuscate78744-2.90112.10094.875.13
obfuscate20191-0.31612.10095.005.00
obfuscate541-0.8008.80080.0020.00
obfuscate18171-1.7948.40094.445.56
obfuscate990-0.9220.000100.000.00
obfuscate770-1.4000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate330-4.6330.000100.000.00
obfuscate220-3.6500.000100.000.00
obfuscate660-0.2670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-0.9220.000100.000.00
obfuscate770-1.4000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate330-4.6330.000100.000.00
obfuscate220-3.6500.000100.000.00
obfuscate660-0.2670.000100.000.00
obfuscate330-36.5000.000100.000.00
obfuscate37370-2.1270.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate330-0.8670.000100.000.00
obfuscate220-99.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00013.7000.00100.00
obfuscate541-0.8008.80080.0020.00
obfuscate18171-1.7948.40094.445.56
obfuscate78744-2.90112.10094.875.13
obfuscate20191-0.31612.10095.005.00
obfuscate990-0.9220.000100.000.00
obfuscate770-1.4000.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate330-4.6330.000100.000.00
obfuscate220-3.6500.000100.000.00
obfuscate660-0.2670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.7 var:
Mon Jan 2 23:05:03 2023; Spam; 13.7; obfuscate; ONE DRIVE ; JUNK rickard@och.nu received a share document via Onedrive; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Jan 2 08:59:15 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook Birthdays ; UTF-8B8JOgiBJdCdzIFpha2FyaWFz; ...

9 st Spam och 791 st Ham ger totalt 800 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.6778


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 3 11:37:00 EST 2023